Ar taisyklingas sakinys „Karo pasekmėje krašto ūkis buvo nuniokotas“?

Ar taisyklingas sakinys „Kame čia reikalas“?

Ar taisyklingas sakinys „Viskas tebėra projektų stadijoje“?

Ar taisyklingas sakinys „Bičiulis buvo priblokštas tuo įvykiu“?

Ar taisyklingas sakinys „Dirba dviejuose etatuose“?

Ar taisyklingas sakinys: „Jis visą laiką buvo glaudžiame sąlytyje su gamtos mokslais“?

Ar taisyklingas sakinys „Ministerijoje dirbs tie patys žmonės, tik naujame statuse“?

Kokių esama dvejybinių linksnių klaidų?

Ar taisyklingas sakinys „Atlikome tyrimus plačioje apimtyje“?

Ar taisyklingas sakinys „Jis atleistas iš pareigų sąryšyje su perėjimu į kitą darbą“?

Ar taisyklingas sakinys „Eilėraštis parašytas iškilmingame stiliuje“?

Ar taisyklingas sakinys „Jis mėgsta rengtis sportiniame stiliuje“?

Ar taisyklingas sakinys „Konkursas vyko aukštame lygyje“?

Ar taisyklingas sakinys „Jau keli mėnesiai šalis yra karo stovyje“?

Ar taisyklingas sakinys „Prekės, gautos fasuotame pavidale“?

Ar taisyklingas sakinys „Pirksiu pianiną gerame stovyje“?

Ar taisyklingas sakinys „Praėjęs teatro sezonas buvo turtingas naujais spektakliais“?

Ar taisyklingas pasakymas „viskas normoje“?

Ar taisyklingas sakinys „Jį rado girtame stovyje“?

Ar taisyklingas sakinys „Kišenės prikimštos pinigais“?