Ar taisyklingas naudininkas junginyje „kliūtys reformai“?

Ar taisyklingai vartojamas galininkas sakinyje: „Skirtingos tradicijos tikrai ne kliūtis sukurti tvirtą šeimą“?

Ar abejonei išreikšti tinka sakyti „panašu“, pvz.: „Panašu, kad čia kalbama apie garsų rašytoją...“?

Ar tinka vartoti žodį įvardžiuotine forma „norintieji“ sakinyje: „Jūs daugiau sužinosite apie kraujo donorystės svarbą, o norintieji galės paaukoti kraujo“?

Ar taisyklingas pasakymas: „Turtas yra mano dispozicijoje“?

Ar taisyklingas vietininkas sakinyje: „Jis savo pavaldume turi nuo kelių iki keliasdešimt darbuotojų“?

Ar taisyklingas pasakymas „prižiūrėjo, kaip rengiamas konkursas“?

Kuris linksnis vartotinas su bevardės giminės forma: „lygu kam?“ ar „lygu kas?“

Prielinksnis ar polinksnis: ko dėka ar dėka ko?

Kokių linksnių klaidų padaroma daiktavardinant bevardės giminės formas?

Ar vartotini pasakymai „visų antra“, „visų trečia“, „visų šešta“?

Ar taisyklingas pasakymas „įvadas į filosofiją“?

Jeigu nedarbingumo lapelyje rašoma „serga nuo sausio 14 d. iki sausio 17 d.“, grįžti į darbą reikia 17 ar 18 dieną?

Kurį prielinksnį vartoti: „lažintis iš“ ar „lažintis dėl“?

Ar taisyklinga sakyti „ledai ant pagaliuko“?

Ar galima sakyti „pažeistas žmogus“?

Kuris prielinksnis vartotinas su žodžiu „užuomina“ – „į“ ar „apie“?

„Alternatyva kam“ ar „kieno alternatyva“?

Ar tinkamas pasakymas „užkirsti kelią ligos plitimui“?

Ar taisyklingas vietininkas „dalyvavo kūrime“?