Ar taisyklingas naudininkas su veiksmažodžiu „užsakyti“: užsakiau dailininkui nutapyti portretą?

Kuris linksnis turėtų būti vartojamas su veiksmažodžiu diriguoti: „diriguoti baletą“ ar „diriguoti baletui“?

Ar taisyklingas pasakymas „drabužiai persismelks to siaubingo kvapo“?

Ar vartotinas pasakymas „veidas į veidą“?

Geras laikas, gera proga, gera vieta „daryti ką“ ar „daryti kam“?

Kaip taisyklinga: „išmokti ko nors naujo“ ar „išmokti ką nors naujo“?

Ar tinkamai vartojamas „atžvilgiu“ sakinyje: „Gali įgyti pranašumą tų žmonių atžvilgiu, kurie...“?

Ar sakiniams jungti vartojama samplaika „kiek kartų“?

Teiktinesni daiktavardžio kilmininko ar būdvardžiai junginiai – „sovietinis“ ar „sovietų režimas, santvarka“?

Ar taisyklinga sakyti: „Vanduo turi apsemti bulves per 5 centimetrus“?

Ar vartotinas prielinksnis „su“ junginyje „analogija su kuo“?

Ar su veiksmažodžiais (pa)virsti, (pa)versti vartotinas būdvardžių, būdvardiškųjų žodžių įnagininkas?

Ar rašyti kablelį junginiuose „kas kas“, „kur kur“ ir pan.?

Ar taisyklingas naudininkas junginyje „kliūtys reformai“?

Ar taisyklingai vartojamas galininkas sakinyje: „Skirtingos tradicijos tikrai ne kliūtis sukurti tvirtą šeimą“?

Ar abejonei išreikšti tinka sakyti „panašu“, pvz.: „Panašu, kad čia kalbama apie garsų rašytoją...“?

Ar tinka vartoti žodį įvardžiuotine forma „norintieji“ sakinyje: „Jūs daugiau sužinosite apie kraujo donorystės svarbą, o norintieji galės paaukoti kraujo“?

Ar taisyklingas pasakymas: „Turtas yra mano dispozicijoje“?

Ar taisyklingas vietininkas sakinyje: „Jis savo pavaldume turi nuo kelių iki keliasdešimt darbuotojų“?

Ar taisyklingas pasakymas „prižiūrėjo, kaip rengiamas konkursas“?