„Turiu garbės pranešti“ ar „turiu garbę pranešti“?

Ar taisyklingas pasakymas „Apvoliokite žuvies gabalėlius miltais“?

Ar taisyklingas pasakymas „pirmoje stadijoje“?

Ar vartotinas pasakymas „pirkti skolon“?

Ar taisyklinga sakyti: „Paminklas iškaltas granite“?

Ar taisyklingas sakinys „Tekstas perrašytas trijuose egzemplioriuose?“

Ar taisyklingas naudininkas su veiksmažodžiu „užsakyti“: užsakiau dailininkui nutapyti portretą?

Ar kelios skirtingos neigimo priemonės paverčia neigiamąjį sakinį teigiamuoju?

Kuris linksnis turėtų būti vartojamas su veiksmažodžiu diriguoti: „diriguoti baletą“ ar „diriguoti baletui“?

Ar taisyklingas pasakymas „drabužiai persismelks to siaubingo kvapo“?

Ar vartotinas pasakymas „veidas į veidą“?

Geras laikas, gera proga, gera vieta „daryti ką“ ar „daryti kam“?

Kaip taisyklinga: „išmokti ko nors naujo“ ar „išmokti ką nors naujo“?

Ar tinkamai vartojamas „atžvilgiu“ sakinyje: „Gali įgyti pranašumą tų žmonių atžvilgiu, kurie...“?

Ar sakiniams jungti vartojama samplaika „kiek kartų“?

Teiktinesni daiktavardžio kilmininko ar būdvardžiai junginiai – „sovietinis“ ar „sovietų režimas, santvarka“?

Ar taisyklinga sakyti: „Vanduo turi apsemti bulves per 5 centimetrus“?

Ar vartotinas prielinksnis „su“ junginyje „analogija su kuo“?

Ar su veiksmažodžiais (pa)virsti, (pa)versti vartotinas būdvardžių, būdvardiškųjų žodžių įnagininkas?

Ar rašyti kablelį junginiuose „kas kas“, „kur kur“ ir pan.?