„Nuo 22 iki 6 val. privaloma būti namuose“ ar „privaloma būti namie“? Kaip taisyklinga?

Ar taisyklingas sakinys: „Jonas už sukčiavimą prieš Oną nuteistas...“?

Ar taisyklingas pasakymas „varžytis po neutralia vėliava“?

Ar taisyklingas pasakymas „Dievinu bendrauti su žmonėmis“?

Ar taisyklingas pasakymas „Už butą mokame nuo ploto“?

Ar taisyklingas pasakymas „reikalingas paguodos“?

Ar taisyklingas sakinys „Aš sušalau todėl, nes pamiršau pirštines“?

Ar taisyklingas sakinys „Apie šį įvykį kiekvienas turi įsidėmėti“?

Kaip vertinami vietininkai būviui reikšti „bendravime, santykiuose, panikoje“ ir pan.?

Ar taisyklingas įnagininkas sakinyje „Nepadaryk manęs nelaiminga“?

Kaip vertinamas galininkas sakinyje „Rinkomės draugą pasveikinti“?

Kaip vertinamas galininkas sakinyje „Aš kumštelėjau draugą į pašonę“?

Kaip vertinami junginiai „nusikaltimai ekonomikai“, „nusikaltimai informatikai“?

„Persunktas ko?“ ar „persunktas kuo“?

„Turiu garbės pranešti“ ar „turiu garbę pranešti“?

Ar taisyklingas pasakymas „Apvoliokite žuvies gabalėlius miltais“?

Ar taisyklingas pasakymas „pirmoje stadijoje“?

Ar vartotinas pasakymas „pirkti skolon“?

Ar taisyklinga sakyti: „Paminklas iškaltas granite“?

Ar taisyklingas sakinys „Tekstas perrašytas trijuose egzemplioriuose?“