Ar taisyklinga sakyti: „Vanduo turi apsemti bulves per 5 centimetrus“?

Ar vartotinas prielinksnis „su“ junginyje „analogija su kuo“?

Ar su veiksmažodžiais (pa)virsti, (pa)versti vartotinas būdvardžių, būdvardiškųjų žodžių įnagininkas?

Ar rašyti kablelį junginiuose „kas kas“, „kur kur“ ir pan.?

Ar taisyklingas naudininkas junginyje „kliūtys reformai“?

Ar taisyklingai vartojamas galininkas sakinyje: „Skirtingos tradicijos tikrai ne kliūtis sukurti tvirtą šeimą“?

Ar abejonei išreikšti tinka sakyti „panašu“, pvz.: „Panašu, kad čia kalbama apie garsų rašytoją...“?

Ar tinka vartoti žodį įvardžiuotine forma „norintieji“ sakinyje: „Jūs daugiau sužinosite apie kraujo donorystės svarbą, o norintieji galės paaukoti kraujo“?

Ar taisyklingas pasakymas: „Turtas yra mano dispozicijoje“?

Ar taisyklingas vietininkas sakinyje: „Jis savo pavaldume turi nuo kelių iki keliasdešimt darbuotojų“?

Ar taisyklingas pasakymas „prižiūrėjo, kaip rengiamas konkursas“?

Kuris linksnis vartotinas su bevardės giminės forma: „lygu kam?“ ar „lygu kas?“

Prielinksnis ar polinksnis: ko dėka ar dėka ko?

Kokių linksnių klaidų padaroma daiktavardinant bevardės giminės formas?

Ar vartotini pasakymai „visų antra“, „visų trečia“, „visų šešta“?

Jeigu nedarbingumo lapelyje rašoma „serga nuo sausio 14 d. iki sausio 17 d.“, grįžti į darbą reikia 17 ar 18 dieną?

Kurį prielinksnį vartoti: „lažintis iš“ ar „lažintis dėl“?

Ar taisyklinga sakyti „ledai ant pagaliuko“?

Ar galima sakyti „pažeistas žmogus“?

Kuris prielinksnis vartotinas su žodžiu „užuomina“ – „į“ ar „apie“?