Ar laikui reikšti vartotini junginiai „tuo tarpu“, „tuo metu“?

„Knibždėti kuo“ ar „knibždėti ko“?

Ar taisyklinga vartoti žodžių junginius „kaip ne keista“ ir „kaip nekeista“?

Ar vartotinas žodžių junginys „prie to“ pridūrimui reikšti?

Ar vartotina laiko šalutiniams sakiniams jungti „pirm negu“, „pirm nei“?

Ar vartotinas jungtukas „sykį“ sąlygai reikšti?

Ar vartotina „tuo tarpu kai“ gretinimui, nuolaidai reikšti?

Ar su padalyviu vartotinas pasakymas „vietoj to, kad“ beasmeniuose sakiniuose?

Ar taisyklinga vartoti žodžių junginį „šimtai ir šimtai“?

Ar vartotinas žodžių junginys „tūkstančiai ir tūkstančiai“?

Ar vartotinas žodžių junginys „žymiai ir žymiai“?

Ar vartotinas pasakymas „vėl ir vėl“?

Ar taisyklingas sakinys: „Berniukas norėjo pasirodyti suaugusiu ir savarankišku“?

„Reikalingas kas daryti ką“, „reikalingas kas kam daryti“ ar „reikia ko kam daryti“?

Ar taisyklingas sakinys: „Atsiskyrėlis stoja į kovą su gamta, idant įsiskverbus į jos tvarką“?

Ar taisyklinga vartoti jungtuką „kai“ dviem veiksmams gretinti?

Ar vartotinas jungtukas „kaip“ laiko šalutiniams sakiniams jungti?

„Tapti kas“ ar „tapti kuo“?

„Nori tapti kas“ ar „nori tapti kuo“?

Ar vartotinas sakinys: „Žmogelis atrodė tikru vargšu“?