Ar taisyklingas sakinys: „Nedarbas ėmė kurstyti nusikaltimams“?

„Klausyti(s) ką“ ar „klausyti(s) ko“?

„Likti kokiu“ ar „likti kokiam“?

„Mainyti kuo” ar „mainyti į ką“?

Ar vartojama „kaip..., taip“ lyginimui reikšti?

Ar taisyklingas sakinys: „Jie nuplaukia dar šiauriau – prie pat speigračio“?

Ar taisyklingas sakinys: „Grafienės paveikslas kabėjo paauksuotuose rėmuose“?

Ar taisyklingas sakinys: „Didžiausią dėmesį skirti ne į prizus, o į draugišką bendravimą“?

Ar vartotinas vietininkas „žinioje“?

„Žiemos laiku“ ar „žiemą“?

„Lankytis vizito“ ar „lankytis su vizitu“?

„Laukti ką“ ar „laukti ko“?

Ar taisyklingas sakinys: „Susitarimas pasiektas ministrų lygmenyje“?

Ar vietai reikšti vartotina „lygmenyje“?

Ar vartotinas sakinys: „Jis liko našliu“?

„Linkėti ką“ ar „linkėti ko“?

Ar taisyklingas sakinys: „Džiugu jus matyti esant tvirtu“?

Ar išvadai reikšti vartotina „tuo būdu“, „tokiu būdu“?

Kada vartotina „tuo būdu“, „tokiu būdu“?

Kada vartotina samplaika „taip, kad“?