„Susirinko apie šimtas žmonių“ ar „Susirinko apie šimtą žmonių“?

„Aplink stalą“ ar „apie stalą lakstyti“?

„Mėnulis sukasi apie Žemę“ ar „Mėnulis sukasi aplink Žemę“?

„Pasakoju savo nelaimes“ ar „Pasakoju apie savo nelaimes“?

„Patariama apie tai, kad“ ar „Patariama, kad“?

„Pakalbėk apie mane“ ar „Pakalbėk dėl manęs“?

Ar taisyklinga: „Išleistas nutarimas apie vandenų apsaugą“?

Ar taisyklinga įsakymą pavadinti taip: „Apie premijų skyrimą“?

Ar taisyklingas pasakymas „Jo dėka nukentėjau“?

„Jį atleido už pravaikštas“ ar „dėl pravaikštų“?

Klaida padaryta „dėl neapdairumo“ ar „per neapdairumą“?

Atsisakiau tai padaryti „dėl baimės“ ar „iš baimės“?

Ar taisyklinga sakyti: „Prisivalgiau iki valiai“?

Ar taisyklinga sakyti „iki galui“?

Kaip geriau: „Iš pat ryto“ ar „Nuo pat ryto lyja“?

Ar taisyklingas pasakymas „diena iš dienos“?

Kaip taisyklingai: „Laišką gavau iš brolio“ ar „nuo brolio“?

„Konkursas pareigoms“ ar „konkursas pareigoms užimti“?

Kaip reiktų sakyti: „neatvykimas į darbą administracijai leidus“ ar „administracijos leidimu“?

Ar taisyklingas sakinys „Griauk negriovęs, vis tiek nesugriausi“?