Ar galima sakyti: „Klasės mokiniai skyrėsi pagal gabumus“?

Ar galima sėdėti „pas krosnį“?

Ar taisyklinga sakyti: „Jie nubėgo pas mišką“?

Ar taisyklinga: „Jums reikės lipti ne čia, o per vieną stotelę“?

Ar taisyklingas sakinys: „Pienas iš tuberkuliozinių karvių netinka maistui“?

Kaip sakyti: „patiekalai iš ryžių“ ar „ryžių patiekalai“?

Kaip taisyklinga: „Gaminame duris iš pušies“ ar „Gaminame pušies (pušines) duris“?

Ar galima žmogų apibūdinti „iš teigiamos pusės“?

Ar taisyklinga sakyti: „Iš mano pusės skundų nėra“?

Kuris iš pasakymų taisyklingas: „Paėjome iki stotelės“ ar „ligi stotelės“?

Kuris pasakymas yra taisyklingas: „Esu kilęs iš Utenos“ ar „Esu kilęs nuo Utenos“?

Kaip taisyklinga: „Nuo susijaudinimo nepratarė nė žodžio“ ar „Iš susijaudinimo“?

Ar taisyklinga: „Ko nori nuo manęs“?

Ar taisyklinga: „Nuo projekto rengėjų kalbėjo darbo grupės vadovas“?

„Dėl lietaus“ ar „nuo lietaus supuvo bulvės“?

Kaip taisyklingai: „Ant akių matau, kad meluoji“ ar „Iš akių matau, kad meluoji“?

Ar taisyklinga: „Ant veido jie visi panašūs“?

Ar taisyklinga sakyti: „Išgerk ant drąsos“?

Ar galima „sėdėti ant braižymo“?

„Šokiai ant ledo“ ar „ledo šokiai“?