Ar taisyklinga sakyti: „Vanduo pakilo sulig lieptu“?

Ar taisyklinga: „Atsikėlėme sulig gaidžiais“?

Ar taisyklinga: „Raštvedyba tvarkoma sulig instrukcija“?

Ar taisyklingas sakinys: „Kamuolys praskriejo šalia vartų“?

Ar taisyklinga taip sakyti: „Kamuolys praskriejo šalia su virpstu“?

Ar taisyklingas sakinys „Atsikėlėm pro tamsą“?

Ar taisyklinga: „Per gąsdinimus nedaug pasieksime“?

Kuris iš pasakymų taisyklingas: „Matyti per mikroskopą“ ar „matyti pro mikroskopą“?

Ar klaida rašyti „Per kvailį laiko“?

Kaip vertinamos prielinksnio po konstrukcijos su veiksmažodiniais abstraktais laikui reikšti (po nugriuvimo)?

„Po kojomis“ ar „Po kojų girgždėjo sniegas?

Ar galima sakyti: „Turiu prie tavęs prašymą“?

Ar taisyklinga: „pratęs prie tingėjimo“?

Ar taisyklinga: „Apklausos rezultatai buvo 50 prieš 50“?

Sėdėti „prieš židinį“ ar „priešais židinį“?

Ar taisyklinga: „Būsi nuo žmonių pagerbtas“?

Ar taisyklinga: „Remtasi teismo sprendimu nuo 1990 kovo 29 d.“?

Kuris pasakymas taisyklingas: „Bankui mokama 30 % nuo čekio sumos“ ar „Bankui mokama 30 % čekio sumos?

Kuris iš pasakymų taisyklingas: „Vaistai parduodami pagal receptus“ ar „Vaistai parduodami su receptais“?

Ar taisyklinga: „plaukia pagal srovę“?