Kuri prielinksnio forma teiktinesnė: „vietoje“ ar „vietoj“ mokslų jis pasirinko darbą?

Ar taisyklinga sakyti: „ateitį spėti pagal vaško figūras“?

Ar taisyklinga sakyti: „tostas už jaunuosius“, „už tėvus“?

Kaip sakytina: „pabučiuoti lūpas“ ar „pabučiuoti į lūpas“?

Ar taisyklingas pasakymas „po žvaigžde gimti“?

Kaip taisyklinga: „pertekęs pinigais“ ar „pinigų“?

Kaip taisyklinga: „Mūsų atstovai prisidėjo prie plano sudarymo“ ar „dalyvavo sudarant planą“?

Ar taisyklingas sakinys: „Rugiai, jiems prinokus, turi būti nedelsiant kertami“?

Ar taisyklingas sakinys: „Susitarėme vedėjui tarpininkaujant“?

Ar taisyklingas sakinys: „Jums pageidaujant siunčiame protokolo išrašą“?

Ar taisyklingas sakinys: „Tu ką, išprotėjai“?

Kaip taisyklinga: „pamaldumas į Švč. Mergelę Mariją“ ar „pamaldumas Švč. Mergelei Marijai“?

Kaip taisyklinga: „Alerginės reakcijos maistui“ ar „į maistą“?

Ar taisyklingas sakinys: „Per laiką ant paveikslų susikaupė dulkės“?

Kaip taisyklinga: „Dėl sausros“ ar „nuo sausros pasėliai sunyko“?

Kaip taisyklinga: „Jį atleido dėl pravaikštų“ ar „už pravaikštas“?

Kaip taisyklinga: „Parašėme būrelio darbo ataskaitą už praėjusius metus“ ar „praėjusių metų būrelio darbo ataskaitą“?

Kaip taisyklinga: „Paimta bauda už 120 litų sumą“ ar „120 litų bauda“?

Kaip taisyklinga: „Padaryta nuostolių už 756 tūkstančius litų“ ar „756 tūkstančiai litų nuostolių“?

Kaip taisyklinga: „Jis ten dirba už sargą“ ar „sargu“?