Ar vartotinas pasakymas „vyras pačiame jėgų žydėjime“?

Kaip vertinamas padalyvis „mirus“ užuojautose, pvz.: „Nuoširdžiai užjaučiame ją mirus tėvui“?

Ar taisyklinga sakyti „studijuoju remiama tėvų“, „dirbu padedama draugų“?

„Lėktuvui leidžiantis užgula keleiviams ausys“ ar „užgula ausis“?

Kaip taisyklingiau: „autobusai važiuos penktadienio tvarkaraščiu“ ar „pagal penktadienio tvarkaraštį“?

„Užsirašyti į konsultaciją žodžiu“ ar „užsirašyti konsultacijai žodžiu“?

Kaip taisyklinga: „kovoti (kova) už savo laisvę“ ar „kovoti (kova) dėl savo laisvės“?

Ar vartotinas pasakymas „Langai išeina į kiemą“?

Kaip rašyti: uraganas Dorisė ar dorisė?

Kaip taisyklinga: „atleisti nuo kūno kultūros pratybų“ ar „atleisti iš kūno kultūros pratybų“?

Kuris junginys taisyklingesnis: „varijuoja formomis“ ar „varijuoja formas“?

Ar galima laikui reikšti vartoti vietininką „etape“?

Kuri forma taisyklingesnė: „kokiems tikslams“ ar „kokiais tikslais“?

Kaip sakytina: „atsiprašė dėl elgesio“ ar „...už elgesį“?

Kada skiriame pasakymus su bendratimi „palyginti“?

Ar vartotinas žodis „atseit“ ir ar jis skiriamas tekste?

„Paversti kuo“ ar „į ką“ („pele“ ar „į pelę“)?

Kuri prielinksnio forma teiktinesnė: „vietoje“ ar „vietoj“ mokslų jis pasirinko darbą?

Ar taisyklinga sakyti: „ateitį spėti pagal vaško figūras“?

Ar taisyklinga sakyti: „tostas už jaunuosius“, „už tėvus“?