Kaip vertinami junginiai „šalto rūkymo dešra“, „sauso marinavimo šašlykas“?

Ar taisyklinga: „Kvietimus prašom atsiimti pas adminintratorę“?

Ar vartotinas pasakymas „į naudą“?

Ar vartotinas pasakymas „vyras pačiame jėgų žydėjime“?

Kaip vertinamas padalyvis „mirus“ užuojautose, pvz.: „Nuoširdžiai užjaučiame ją mirus tėvui“?

Ar taisyklinga sakyti „studijuoju remiama tėvų“, „dirbu padedama draugų“?

„Lėktuvui leidžiantis užgula keleiviams ausys“ ar „užgula ausis“?

Kaip taisyklingiau: „autobusai važiuos penktadienio tvarkaraščiu“ ar „pagal penktadienio tvarkaraštį“?

„Užsirašyti į konsultaciją žodžiu“ ar „užsirašyti konsultacijai žodžiu“?

Kaip taisyklinga: „kovoti (kova) už savo laisvę“ ar „kovoti (kova) dėl savo laisvės“?

Ar vartotinas pasakymas „Langai išeina į kiemą“?

Kaip rašyti: uraganas Dorisė ar dorisė?

Kaip taisyklinga: „atleisti nuo kūno kultūros pratybų“ ar „atleisti iš kūno kultūros pratybų“?

Kuris junginys taisyklingesnis: „varijuoja formomis“ ar „varijuoja formas“?

Ar galima laikui reikšti vartoti vietininką „etape“?

Kuri forma taisyklingesnė: „kokiems tikslams“ ar „kokiais tikslais“?

Kaip sakytina: „atsiprašė dėl elgesio“ ar „...už elgesį“?

Kada skiriame pasakymus su bendratimi „palyginti“?

Ar vartotinas žodis „atseit“ ir ar jis skiriamas tekste?

„Paversti kuo“ ar „į ką“ („pele“ ar „į pelę“)?