Kaip vertinamas galininkas sakinyje „Rinkomės draugą pasveikinti“?

Kaip vertinamas galininkas sakinyje „Aš kumštelėjau draugą į pašonę“?

Kaip vertinami junginiai „nusikaltimai ekonomikai“, „nusikaltimai informatikai“?

„Persunktas ko?“ ar „persunktas kuo“?

„Turiu garbės pranešti“ ar „turiu garbę pranešti“?

Ar taisyklingas pasakymas „Apvoliokite žuvies gabalėlius miltais“?

Ar taisyklingas pasakymas „pirmoje stadijoje“?

Ar vartotinas pasakymas „pirkti skolon“?

Ar taisyklinga sakyti: „Paminklas iškaltas granite“?

Ar taisyklingas sakinys „Tekstas perrašytas trijuose egzemplioriuose?“

Ar taisyklingas naudininkas su veiksmažodžiu „užsakyti“: užsakiau dailininkui nutapyti portretą?

Kuris linksnis turėtų būti vartojamas su veiksmažodžiu diriguoti: „diriguoti baletą“ ar „diriguoti baletui“?

Ar taisyklingas pasakymas „drabužiai persismelks to siaubingo kvapo“?

Ar vartotinas pasakymas „veidas į veidą“?

Geras laikas, gera proga, gera vieta „daryti ką“ ar „daryti kam“?

Kaip taisyklinga: „išmokti ko nors naujo“ ar „išmokti ką nors naujo“?

Ar tinkamai vartojamas „atžvilgiu“ sakinyje: „Gali įgyti pranašumą tų žmonių atžvilgiu, kurie...“?

Ar sakiniams jungti vartojama samplaika „kiek kartų“?

Teiktinesni daiktavardžio kilmininko ar būdvardžiai junginiai – „sovietinis“ ar „sovietų režimas, santvarka“?

Ar taisyklinga sakyti: „Vanduo turi apsemti bulves per 5 centimetrus“?