Ar taisyklinga sakyti „paprastų paprasčiausiai“?

Kuris variantas taisyklingesnis: naršyti internetą, internete, po internetą?

Ar vartotinas pasakymas „sprendimus įforminti protokole“?

Kuris pasakymas taisyklingas: „būti apsirengusiam tvarkingais drabužiais“, „būti apsirengus tvarkingais drabužiais“?

Ar taisyklingas pasakymas „jie įeina į komisijos sudėtį“?

Ar taisyklingas junginys „atsakyti prieš Dievą“?

Kuris pasakymas vartotinas: „įsigalioja nuo liepos 1 d.“ ar „įsigalioja liepos 1 d.“?

Ar taisyklingi pasakymai „po šiai dienai“, „po senovei“?

Ar sakinyje reikia išskirti žodelį „kitaip“?

Ar taisyklingas pasakymas „paaukštinti tarnyboje“?

Ar taisyklingas pasakymas „eiti septynerius metus“?

Ar taisyklingas pasakymas „sugėrė vaistus“?

Ar taisyklingas pasakymas „priešnuodis prieš korupciją?

Ar taisyklingas sakinys „Ir kas per mintys tavo galvoje“?

Ar gali būti vartojamas posakis „ant kiekvieno kampo“?

Dokumento rūšies pavadinimas „siūlymas“ ar „pasiūlymas“?

Ar taisyklingas pasakymas „įvesti gaminį į rinką“?

Ar taisyklinga sakyti „skubos tvarka“?

Kuris pasakymas taisyklingas: „pasiekti ką“ ar „pasiekti ko“?

Kaip taisyklinga: „dirbti prie staklių“ ar „dirbti su staklėmis“?