Ar vartotinas pasakymas „po ranka“?

Ar taisyklingas sakinys: „Nežiūrint į tai, patarimai labai vertingi“?

Kuris linksnis (naudininkas ar galininkas) tinka: „Tik minutei (minutę) atsitraukiau“?

Kur tinka „amžinai“, o kur „amžiams“?

Ar taisyklingas pasakymas „Jis mus komanduoja?“

Kaip taisyklinga: „teisintis prieš mokytojus“ ar „teisintis mokytojams“?

Ar taisyklingos tikslinamosios konstrukcijos „kad nepasakyti“, „kad nepasakius“, „jei nepasakyti“?

Ar taisyklingas sakinys „Vaikas sukako šešerius metus“?

Ar taisyklingas pasakymas „atvyko atstovas nuo sąjūdžio“?

Ar vartotinas pasakymas „žemas ūgiu“?

Ar taisyklingas sakinys „Gyvena per kilometrą nuo miestelio“?

Ar taisyklinga sakyti „už(si)registruoti pas gydytoją“?

Ar vartotinas pasakymas „Mes buvome nustebę pasikeitusiu bankų darbuotojų požiūriu į klientą“?

Ar vartotinas galininkas junginyje „sekti gerus pavyzdžius“?

Ar tinkamas pasakymas „kviečiame visus draugėn“?

Kuris prielinksnis vartotinas: „išvaduoti iš“ ar „išvaduoti nuo“?

Ar taisyklinga sakyti „nežvilgtelėjo nė akimirkai“?

Ar vartotina „tiek ir tiek“?

Kaip taisyklinga: „Pamariu pareina Eglė su vaikais“ ar „Eglė ir vaikai“?