Ar taisyklingas sakinys „Gyvena per kilometrą nuo miestelio“?

Ar taisyklinga sakyti „už(si)registruoti pas gydytoją“?

Ar vartotinas pasakymas „Mes buvome nustebę pasikeitusiu bankų darbuotojų požiūriu į klientą“?

Ar vartotinas galininkas junginyje „sekti gerus pavyzdžius“?

Ar tinkamas pasakymas „kviečiame visus draugėn“?

Kuris prielinksnis vartotinas: „išvaduoti iš“ ar „išvaduoti nuo“?

Ar taisyklinga sakyti „nežvilgtelėjo nė akimirkai“?

Ar vartotina „tiek ir tiek“?

Kaip taisyklinga: „Pamariu pareina Eglė su vaikais“ ar „Eglė ir vaikai“?

Ar reikia išskirti kreipinį sakinyje „Apsaugok, Viešpatie, nuo tos ligos“?

Ar taisyklingas neiginys: „Rašiau ligi nepabaigiau“?

Kuris prielinksnis vartotinas: „nurašyti iš sąskaitos“ ar „nurašyti nuo sąskaitos?“

Ar taisyklingas pasakymas „Spektaklį sutiko nemenku susidomėjimu“?

Ar taisyklingas pasakymas „Jis žuvo jaunuoliu“?

Ar taisyklingas junginys „pataisyta stiliaus sumetimais“?

Ar taisyklingas sakinys: „Mielu noru ir aš ateisiu“?

Ar taisyklinga sakyti „paprastų paprasčiausiai“?

Kuris variantas taisyklingesnis: naršyti internetą, internete, po internetą?

Ar vartotinas pasakymas „sprendimus įforminti protokole“?

Kuris pasakymas taisyklingas: „būti apsirengusiam tvarkingais drabužiais“, „būti apsirengus tvarkingais drabužiais“?