Ar taisyklingas sakinys „Vaikas sukako šešerius metus“?

Ar taisyklingas pasakymas „atvyko atstovas nuo sąjūdžio“?

Ar vartotinas pasakymas „žemas ūgiu“?

Ar taisyklingas sakinys „Gyvena per kilometrą nuo miestelio“?

Ar taisyklinga sakyti „už(si)registruoti pas gydytoją“?

Ar vartotinas pasakymas „Mes buvome nustebę pasikeitusiu bankų darbuotojų požiūriu į klientą“?

Ar vartotinas galininkas junginyje „sekti gerus pavyzdžius“?

Ar tinkamas pasakymas „kviečiame visus draugėn“?

Kuris prielinksnis vartotinas: „išvaduoti iš“ ar „išvaduoti nuo“?

Ar taisyklinga sakyti „nežvilgtelėjo nė akimirkai“?

Ar vartotina „tiek ir tiek“?

Kaip taisyklinga: „Pamariu pareina Eglė su vaikais“ ar „Eglė ir vaikai“?

Ar reikia išskirti kreipinį sakinyje „Apsaugok, Viešpatie, nuo tos ligos“?

Ar taisyklingas neiginys: „Rašiau ligi nepabaigiau“?

Kuris prielinksnis vartotinas: „nurašyti iš sąskaitos“ ar „nurašyti nuo sąskaitos?“

Ar taisyklingas pasakymas „Spektaklį sutiko nemenku susidomėjimu“?

Ar taisyklingas pasakymas „Jis žuvo jaunuoliu“?

Ar taisyklingas junginys „pataisyta stiliaus sumetimais“?

Ar taisyklingas sakinys: „Mielu noru ir aš ateisiu“?