Ar taisyklingas pasakymas „perleisti per mėsmalę“?

Ar taisyklingas pasakymas „Galva pramušta sportu“?

Kaip jungtukas „jog“ vartojamas dabar ir kaip vartotas seniau?

Ar jungtukas „idant“ lietuviškas?

Kaip taisyklinga: „persiimti ko“ ar „persiimti kuo“?

Ar taisyklingas pasakymas „įkvėpti kūrybai“?

Ar vartotini naudininkai „pradžiai“, „pabaigai“?

Ar įvardis „tamsta“ laikomas kreipiniu?

Ar taisyklingas pasakymas „pamiršti apie ką?“

Kokį prielinksnį vartoti su žodžiu „konsultuoti“: dėl ko, apie ką ar kokiu klausimu?

Ar taisyklingas sakinys: „Nežiūrint į tai, patarimai labai vertingi“?

Kuris linksnis (naudininkas ar galininkas) tinka: „Tik minutei (minutę) atsitraukiau“?

Kur tinka „amžinai“, o kur „amžiams“?

Ar taisyklingas pasakymas „Jis mus komanduoja?“

Kaip taisyklinga: „teisintis prieš mokytojus“ ar „teisintis mokytojams“?

Ar taisyklingos tikslinamosios konstrukcijos „kad nepasakyti“, „kad nepasakius“, „jei nepasakyti“?

Ar taisyklingas sakinys „Vaikas sukako šešerius metus“?

Ar taisyklingas pasakymas „atvyko atstovas nuo sąjūdžio“?

Ar vartotinas pasakymas „žemas ūgiu“?