Kuris pasakymas vartotinas: „užsakymas statybos darbams atlikti“, „užsakymas atlikti statybos darbus“ ar „užsakymas statybos darbams“?

Ar taisyklingas pasakymas „daryti ką po devintu prakaitu“?

Ar taisyklingas pasakymas „įėjo į istoriją kaip dainų kūrėjas“?

Ar taisyklinga sakyti „pasikėsinti į šeimą“?

Kuris pasakymas taisyklingas: „parsisamdyti kam“ ar „parsisamdyti pas ką“?

Kaip taisyklinga: „atidaryta sausos puokštės paroda“ ar „sausų puokščių paroda“?

Galininkas ar kilmininkas: „turėti viltį“ ar „turėti vilties“?

Ar galimas kilmininkas sakinyje: „Negi turi pagrindo manimi abejoti“?

Ar vartotinas pasakymas „dėl akių“?

Ar taisyklingas pasakymas „varžosi grožiu“?

Ar taisyklingas pasakymas „perleisti per mėsmalę“?

Ar taisyklingas pasakymas „Galva pramušta sportu“?

Kaip jungtukas „jog“ vartojamas dabar ir kaip vartotas seniau?

Ar jungtukas „idant“ lietuviškas?

Kaip taisyklinga: „persiimti ko“ ar „persiimti kuo“?

Ar taisyklingas pasakymas „įkvėpti kūrybai“?

Ar vartotini naudininkai „pradžiai“, „pabaigai“?

Ar įvardis „tamsta“ laikomas kreipiniu?

Ar taisyklingas pasakymas „pamiršti apie ką?“

Kokį prielinksnį vartoti su žodžiu „konsultuoti“: dėl ko, apie ką ar kokiu klausimu?