Ar taisyklingas pasakymas „Gerti gyvenimo taurę“?

Ar vartotinas pasakymas „Jis prarado reputaciją dėl nieko verto darbo“?

Ar vartotinas pasakymas „ji prie meno“?

Kaip taisyklingiau pasakyti: „meldžiau Aukščiausiąjį“ ar „meldžiau Aukščiausiojo“?

Ar tinka vietininkas sakinyje: „Nustatytas klasikinio kiaulių maro protrūkis laukiniuose šernuose“?

Ar taisyklingas pasakymas „Jonas paveržė jam žmoną“?

Kokį linksnį vartoti: „pažinti vienas kitą“ ar „pažinti vienam kitą“?

Ar taisyklingas junginys: „Klausimas kyla apie vaikus“?

Ar taisyklingi pasakymai „prisiimti atsakomybę“, „prisiimti įpareigojimus“

Ar taisyklingas pasakymas „Eisime ant kapų“?

Kaip taisyklinga: „baisėtis tavimi“ ar „baisėtis tavęs“?

Kaltinti dėl ko ar kaltinti už ką?

Ar vartotinas pasakymas „Išvada Vyriausybės nutarimo projektui“?

Ar taisyklingas pasakymas „recenzija knygai“?

Kuris linksnis taisyklingas: „skersai kelio“ ar „skersai kelią“?

Kaip taisyklinga: „linktelėjo galva“ ar „linktelėjo galvą“?

Ar galimas vartoti pasakymas „gimęs po Svarstyklių ženklu“?

Ar su žodžiu „kvota“ tinka naudininkas, pvz., kvotos leidimams gyventi?

Kurį linksnį vartoti: „Jis tik vidurnakčiu (vidurnaktį, vidurnaktyje) užmigo“?