Kokį linksnį vartoti: „pažinti vienas kitą“ ar „pažinti vienam kitą“?

Ar taisyklingas junginys: „Klausimas kyla apie vaikus“?

Ar taisyklingi pasakymai „prisiimti atsakomybę“, „prisiimti įpareigojimus“

Ar taisyklingas pasakymas „Eisime ant kapų“?

Kaip taisyklinga: „baisėtis tavimi“ ar „baisėtis tavęs“?

Kaltinti dėl ko ar kaltinti už ką?

Ar vartotinas pasakymas „Išvada Vyriausybės nutarimo projektui“?

Ar taisyklingas pasakymas „recenzija knygai“?

Kaip vartotina: „skersai kelio“ ar „skersai kelią“?

Kaip taisyklinga: „linktelėjo galva“ ar „linktelėjo galvą“?

Ar galimas vartoti pasakymas „gimęs po Svarstyklių ženklu“?

Ar su žodžiu „kvota“ tinka naudininkas, pvz., kvotos leidimams gyventi?

Kurį linksnį vartoti: „Jis tik vidurnakčiu (vidurnaktį, vidurnaktyje) užmigo“?

Kuris pasakymas vartotinas: „užsakymas statybos darbams atlikti“, „užsakymas atlikti statybos darbus“ ar „užsakymas statybos darbams“?

Ar taisyklingas pasakymas „daryti ką po devintu prakaitu“?

Ar taisyklingas pasakymas „įėjo į istoriją kaip dainų kūrėjas“?

Ar taisyklinga sakyti „pasikėsinti į šeimą“?

Kuris pasakymas taisyklingas: „parsisamdyti kam“ ar „parsisamdyti pas ką“?

Kaip taisyklinga: „atidaryta sausos puokštės paroda“ ar „sausų puokščių paroda“?