Ar taisyklingas sakinys „Siunčiame raštą jūsų žiniai“?

Ar tinkamai vartojamas prielinksnis sakinyje „Knygą grąžinti iki 30 dienų“?

Kaip vertinamas naudininkas junginyje lygiagretus kam?

Ar galima vartoti prielinksnį „iki“ reikšme „ne daugiau kaip“, tarkim: „Nustatyta bauda – iki 100 litų“.

Ar taisyklingas pasakymas „esant neblaiviame stovyje“?

„Riebalinis“ ar „riebalų filtras“?

Ar gali būti kilmininkas „mūro ir tinko darbai“, ar būtinai „mūrijimas“ ir „tinkavimas“?

Ar taisyklingai vartojamas „su“: „Patirtis ateina su amžiumi“; „Su laiku viskas susitvarkys“?

Ar taisyklingai vartojama: „rastas lavonas su kirstine žaizda“; „su smaugimo ir mušimo žymėmis“; „su smurto žymėmis“?

Kilmininkas ar galininkas vartojamas tikslui reikšti su slinkties veiksmažodžiais?

Ar taisyklingas pasakymas „dalyvauti byloje“?

Ar žmogus gali būti „po areštu“?

Ar tinka vartoti „arti“ apytikriam laikui reikšti, pvz., „arti 90 metų“?

„Klausti ką“? ar „klausti ko“?

Ar taisyklingas sakinys „Mes įrengsime Jūsų biurą aprūpindami naujausiais baldais“?

Ar taisyklingas sakinys „Žurnalas parduodamas užlituotame plastikiniame maišelyje“?

Ar tiesa, kad polinksnis „dėka“ vartojamas tik kalbant apie žmogų? Pvz.: „Tėvo dėka baigė mokslus.“

Ar galima sakyti: „Vaidmuo ne iš lengvųjų“?

Ar taisyklinga būt. k. laiko neveikiamojo dalyvio vartosena: „Įsakytas mirti filosofas nedvejojo“?

Ar taisyklingai vartojamas galininkas sakinyje: „Jis išbėgo pasitikti tėvą“?