„Grupinis darbas“, „darbas grupėmis“ ar „darbas grupėse“?

Ar taisyklingai vartojamas vietininkas: „Visame kame tu turi būti nuosaikus“?

„Laikyti prie –18 ˚C“ ar „–18 ˚C temperatūroje“?

Ar būtina jungtuką „kadangi“ keisti „nes“ sakinyje: „Visą dieną pjovėme rugius, kadangi trūks plyš norėjome spėti grįžti dar nesutemus“?

Ar taisyklingai vartojamas pusdalyvis tokiame sakinyje: „Bankas specializuojasi sudarydamas nestabilaus kurso valiutų sandorius“?

Kokio linksnio reikalauja tarptautinis būdvardis „adekvatus“?

Ar taisyklingas sakinys „Jau prasidėjo spaudos prenumerata ateinantiems metams“?

Ar galima kalbant apie prietaiso padalas sakyti „nustatyti ant penkių“?

„Žolių“ ar „žolinis likeris“?

Ar taisyklingas pavadinimas „Lietuvos šeimų su neįgaliais girdėti vaikais bendrija“?

„Temperatūra nukris žemiau nulio“. Ar galima taip sakyti?

Ar taisyklingai vartojamas vietininkas: „Šioje kategorijoje autotransporto priemonės gali turėti priekabą“.

Ar taisyklingas pasakymas: „Įėjimas kieme“?

Ar taisyklingai vartojamas įnagininkas junginyje „patraukti kaltinamuoju“?

„Prieraišumas kam“ ar „prie ko“?

Ar taisyklinga „skiepai prieš erkes“?

Ar taisyklingas sakinys „Siunčiame raštą jūsų žiniai“?

Ar tinkamai vartojamas prielinksnis sakinyje „Knygą grąžinti iki 30 dienų“?

Kaip vertinamas naudininkas junginyje lygiagretus kam?

Ar galima vartoti prielinksnį „iki“ reikšme „ne daugiau kaip“, tarkim: „Nustatyta bauda – iki 100 litų“.