Ar taisyklingas sakinys „Teko atsiprašyti prieš draugą“?

Ar taisyklingas sakinys „Atsiprašyk pas mokytoją už įžeidimą“?

Ar taisyklingas sakinys „Pas ką gavai tą žurnalą“?

Ar taisyklingas sakinys: „Daugiau dėmesio skirkite į ligų profilaktiką“?

Kokios prielinksnio „po“ vartojimo klaidos?

Ar taisyklinga „Skolintis pinigų pas draugę“?

Ar taisyklingas sakinys „Pažymos reikalaukite pas viršininką“?

Ar taisyklinga „kreiptis pas ką“?

Ar taisyklingas sakinys „Orai labai veikia į žmonių nuotaikas“?

Ar taisyklinga sakyti „gintis prieš ką“?

Ar galima sakyti „godus ant svetimo gero“?

Ar taisyklingas sakinys „Ši lentelė rodo apie gamybos tempų kitimą“?

Kokios prielinksnio „ant“ vartojimo klaidos?

Kokios prielinksnio „apie“ vartojimo klaidos?

Kodėl netaisyklingas prielinksninis žodžių junginys „keisti ant ko“?

Ar taisyklinga sakyti „turtingas ant šieno“?

Ar taisyklinga sakyti „apstus ant obuolių“?

Ar taisyklingas prielinksninis žodžių junginys „mainyti ant ko“?

Ar galima sakyti „gabus ant muzikos“?

Ar taisyklinga „šykštus ant pinigų“?