„Nustebintas ko“ ar „nustebintas kuo“?

Ar taisyklingi pasakymai „toli iki tiesos“ ar „toli gražu iki tiesos“, „toli gražu nuo tiesos“?

Ar galimas pasakymas „priedas prie dokumento“?

Ar vartotinas įnagininkas: kokiu klausimu, kokiais klausimais?

Kuris pasakymas yra taisyklingas: „pagaminta bendrovės užsakymu“ ar „pagaminta pagal bendrovės užsakymą“?

Kuris pasakymas taisyklingas: „Kalbėjo apie projektą“ ar „Kalbėjo dėl projekto“?

Kaip taisyklingai: „pirkti internetu“ ar „pirkti internete“ ar „pirkti per internetą“?

Kaip geriau sakyti: „turnyras prezidento taurei laimėti“ ar „laimėti prezidento taurę“?

Ar taisyklingai vartojamas įnagininkas junginyje „autoriaus teisėmis saugoma informacija“?

Ar vartotinas pasakymas „priteisti iš“, „prisiteisti iš“?

Kuris linksnis tinka: „apsupta vyrais“ ar „apsupta vyrų“?

Ar tinkamai trumpinama: š/r (šalto rūkymo), k/r (karšto rūkymo) dešra?

Kaip vertintini veiksmažodžio „kviesti“ junginiai su galininku ir bendratimi (kviesti sakyti kalbą)?

Ar taisyklingas pasakymas „Prašom balsuoti nutarimo projektą“?

Ar taisyklingas pasakymas „Ilgamečiai darbuotojai kviečiami institucijų vadovų patarėjais“?

Kaip rišliame tekste rašyti prekės ženklą „Siemens Arena“?

Ar taisyklingas pasakymas jis išmano apie sodininkystę

Ar vartotinas pasakymas „nešinas žvakę“?

Ar taisyklingas pasakymas „geležis reaguoja su deguonimi“?

Ar taisyklingas pasakymas „vesti į neviltį“?