Ar taisyklingas pasakymas slyvinė monilija parazituoja vyšnias, obelis ir kriaušes

Ar taisyklingas pasakymas „apie ką yra šitos problemos“?

Ar taisyklinga sakyti „grįžti šventėms“?

Ar taisyklinga sakyti „jį užtarė prieš draugus“?

Ar vartotinas pasakymas „būti prie mirties“?

Ar vartotinas pasakymas „aš šiandien kaip ant sparnų“?

Ar taisyklingi vietininkai „padėtyje“, „situacijoje“?

Ar taisyklingai pavartotas vietininkas sakinyje: „Naujiena pasklido žmonėse “?

Pykti dėl ko ar už ką?

Persivilkti, persiauti ką ar kuo?

Ar vartotinas pasakymas gyventi harmonijoje“?

Kuris pasakymas taisyklingas: „nudegiau ugnimi“ ar „nudegiau nuo ugnies“

Ar taisyklingas vardininkas sakinyje: „Jam niežti delnai“? Ar reikėtų vartoti galininką?

Ar vartotinas vietininkas „būti prastovoje“? 

Ar vartotinas pasakymas „žiūrėti į pasaulį pro rožinius akinius“?

Kaip linksniuojami samplaikiniai kelintiniai skaitvardžiai?

Ar taisyklingai pavartotas prieveiksmis sakinyje: „Priešingai seneliui, tėvas sodo nemėgo, nesirūpino juo"?

Ar taisyklingai pavartotas padalyvis sakinyje: „Neskaitant manęs buvo dar du žmonės“?

Ar vartotinas žodis „labui“ polinksnio reikšme?