Kaip taisyklingai trumpinti žodį „seniūnija“?

Kada žodis „šventasis“ ar santrumpa „šv.“ rašoma didžiąja raide, kada – mažąja?

Kada mokyklų pavadinimai rašomi su kabutėmis?