„Angliarūgštė“ ar „angliarūkštė“?

Ar sakinyje „Stiprinama autorių teisių apsauga nuo interneto piratų“ žodis „piratų“ rašomas su kabutėmis?

„Narcisizmas“ ar „narcicizmas“?

Kaip rašytina: „bastijonas“ ar „bastionas“?

Kaip rašyti: „keliaklupsčiauti“ ar „keliaklūpsčiauti“?

Kurią formą vartoti: „kutikula“ ar „kutikulė“?

Kuris pavadinimas vartotinas: „rapidografas“ ar „rapitografas“?

Kaip rašyti: „koliokviumas“ ar „kolokviumas“?

Kokia lietuviška galūnė tiktų gramatinant tokius svetimvardžius kaip Mateo, Pompeo?

Kaip turėtume rašyti: „evakavosi“ ar „evakuavosi“?

Didžiąja ar mažąja raide rašyti „gaonas“?

Kaip uždėti kirtį spausdinant? Kaip surinkti kirčiuotą raidę?

Kaip rašyti: „punšas“ ar „punčas“?

Kaip rašytina: „kontratakuoti“ ar „kontraatakuoti“?

Ar lietuvių kalbos požiūriu tinkamas registruoti vardas Viktoria?

Ar priebalsė j rašoma tarptautiniuose žodžiuose prieš lietuviškas galūnes?

Ar žodis „medina“ rašomas didžiąja raide?

Kaip skaityti raidines santrumpas? 

Kaip rašyti vok. „Bauhaus“ dizaino mokyklos pavadinimą: „Bauhausas“ ar „Bauhauzas“?

Kaip skiemenuoti ir kelti į kitą eilutę žodžius, kuriuose susiduria dvi ar daugiau priebalsių, pvz., „gatvė“?