Ar taisyklinga rašyti vardą Anna? 

Ar vartotinas archit. terminas „rotonda“?

Kaip rašyti akių ligos pavadinimą: „glaukoma“, „gleukoma“ ar „gliaukoma“?

Koks lietuviškas lenk. „harcerstwo“ atitikmuo: „harceriai“ ar „harcerai“?

Kaip rašyti: „ekscentrikas“ ar „ekcentrikas“?

Ar rašyti su brūkšneliu: „socio-kultūrinis“ ar „sociokultūrinis projektas“?

Kaip rašyti: „pro-proseneliai“ ar „proproseneliai“?

„Sienos pelyja“ ar „sienos pelija“? „Viskas supelys“ ar „viskas supelis“?

Kaip rašytina: „majordomas“ ar „mažordomas“?

„Tesi pažadus“ ar „tęsi pažadus“?

Kaip rašyti: „genealus“ ar „genialus“?

Kokia Prancūzijos kurorto „Saint-Tropez“ adaptuota pavadinimo forma?

Kaip rašyti: „kiloamperas“ ar „kilo amperas“?

Ar junginys „Panamos popieriai“ rašomas su kabutėmis?

Kaip rašyti ligos pavadinimą: „beriber liga“, „beriberi liga“ ar „Beriberio liga“?

„Angliarūgštė“ ar „angliarūkštė“?

Ar sakinyje „Stiprinama autorių teisių apsauga nuo interneto piratų“ žodis „piratų“ rašomas su kabutėmis?

„Narcisizmas“ ar „narcicizmas“?

Kaip rašytina: „bastijonas“ ar „bastionas“?

Kaip rašyti: „keliaklupsčiauti“ ar „keliaklūpsčiauti“?