Kaip rašyti: „koliokviumas“ ar „kolokviumas“?

Kokia lietuviška galūnė tiktų gramatinant tokius svetimvardžius kaip Mateo, Pompeo?

Kaip turėtume rašyti: „evakavosi“ ar „evakuavosi“?

Didžiąja ar mažąja raide rašyti „gaonas“?

Kaip uždėti kirtį spausdinant? Kaip surinkti kirčiuotą raidę?

Kaip rašyti: „punšas“ ar „punčas“?

Kaip rašytina: „kotratakuoti“ ar „kotraatakuoti“?

Ar lietuvių kalbos požiūriu tinkamas registruoti vardas Viktoria?

Ar priebalsė j rašoma tarptautiniuose žodžiuose prieš lietuviškas galūnes?

Ar žodis „medina“ rašomas didžiąja raide?

Kaip skaityti raidines santrumpas? 

Kaip rašyti vok. „Bauhaus“ dizaino mokyklos pavadinimą: „Bauhausas“ ar „Bauhauzas“? Ar reikalingos kabutės?

Kaip skiemenuoti ir kelti į kitą eilutę žodžius, kuriuose susiduria dvi ar daugiau priebalsių, pvz., „gatvė“?

Kaip rašytina: „pirmoji ponia“ ar „Pirmoji ponia“?

Kaip rašoma: „konformistas“ ar „komformistas“?

Kaip rašyti: „šaltkrėtis“ ar „šaltkrėtys“?

Didžiąja ar mažąja raide rašyti „UEFA čempionų lyga“?

Didžiąja ar mažąja raide rašyti „pasaulio futbolo čempionatas“? 

Kaip rašyti ir tarti pavadinimą: ZApiškis ar Zapyškis?

Kaip rašytina: „koliziejus“ ar „Koliziejus“, „partenonas“ ar „Partenonas“, „akropolis“ ar „Akropolis“ ?