Kaip turėtume rašyti Ispanijos karaliaus vardą Chuanas Karlosas I ar Jonas Karolis I?

Prancūzijos karalius Liudvikas XIV dar vadinamas „Karaliumi Saule“. Ar reikia rašyti didžiosiomis raidėmis ir kabutėse?

Iš didžiosios ar mažosios raidės rašytini studijų programų pavadinimai?

Ar galima be kabučių ir ne didžiąja raide rašyti sūrio pavadinimą „Džiugas“?

Koks taisyklingas gėlės pavadinimas: „astromerija“ ar „alstromerija“?

Kaip rašyti: „krebžtelėjimas“ ar „krepštelėjimas“?

Kaip rašytina: „akceleratorius“ ar „akseleratorius“?

Kaip rašoma dalelytė „ne“ su aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvardžiais ir prieveiksmiais?

Kaip rašytina: „gyvatnešis“ ar „gyvatnešys“?

Kuri kilmininko forma taisyklingesnė: „viešpačio“ ar „viešpaties“?

Kaip rašyti: enkavedistai, enkavėdistai, NKVD-istai ar kt.?

„Kagėbistas“ ar „kėgėbistas“? Ar reikia šį žodį išskirti kursyvu, kabutėmis?

Ar lietuvių kalbos skyryboje vartojamas skyrybos ženklas interobangas (‽)?

Ar vartotinas augalo pavadinimas „skindapas“?

Ar reikia kabučių rašant junginį „žalioji banga“?

Kaip skiriamos pastraipos? Ar galima pastraipos pirmo sakinio neatitraukti nuo krašto?

Kaip rašyti: „generolas-majoras“ ar „generolas majoras“?

Ar tinkamai trumpinama: š/r (šalto rūkymo), k/r (karšto rūkymo) dešra?

Koks instrumento pavadinimas: „dudukas“ ar „dūdukas“?

Kuris pavadinimas vartotinas: „Tokijas“ ar „Tokijus“?