Kaip rašoma: „iešmas“ ar „jiešmas“?

Ar po cheminio elemento trumpinio reikia taško?

Didžiąja ar mažąja raide rašyti pareigų pavadinimą „ypatingasis ir įgaliotasis pasiuntinys“?

Kartu ar skyrium: „nedarbas“ ar „ne darbas“?

Ką reiškia žodis „tęvas“?

Ar reikia nosinės: „peršąlimas“ ar „peršalimas“?

Ilgoji ar trumpoji šaknyje: „liutis“ ar „liūtis“, „kriptis“ ar „kryptis“?

Ilgoji ar trumpoji šaknyje: „kūryba“ ar „kuryba“, „gynyba“ ar „ginyba“?

„Klūpėti“ ar „klupėti“, „paskridėti“ ar „paskrydėti“?

Koks santykis tarp „rašybos taisyklių“ ir „ortografijos“?

Kaip rašomas žodis „hegzametras“?

Kada „pusiau“ rašomas kartu, o kada skyrium?

Didžiąja ar mažąja raide rašyti: „galaktika“ ar „Galaktika“?

Didžiąja ar mažąja raide rašyti: Dao ar dao?

Kuris rašybos variantas taisyklingesnis: kreacionizmas ar kreacianizmas?

Kuris variantas taisyklingesnis: aboliucionistas ar abolicionistas?

Kurs variantas taisyklingesnis: sintoizmas ar šintoizmas?

Ar karalienės Elizabeth I vardą geriau adaptuoti – Elizabetė I, ar keisti tradiciniu – Elžbieta I? (Kalbant apie Anglijos valdovų dinastijas XV a.)

Kiek didžiųjų rašant pavadinimą Eglė žalčių karalienė?