Koks santykis tarp „rašybos taisyklių“ ir „ortografijos“?

Kaip rašomas žodis „hegzametras“?

Kada „pusiau“ rašomas kartu, o kada skyrium?

Didžiąja ar mažąja raide rašyti: „galaktika“ ar „Galaktika“?

Didžiąja ar mažąja raide rašyti: Dao ar dao?

Kuris rašybos variantas taisyklingesnis: kreacionizmas ar kreacianizmas?

Kuris variantas taisyklingesnis: aboliucionistas ar abolicionistas?

Kurs variantas taisyklingesnis: sintoizmas ar šintoizmas?

Ar karalienės Elizabeth I vardą geriau adaptuoti – Elizabetė I, ar keisti tradiciniu – Elžbieta I? (Kalbant apie Anglijos valdovų dinastijas XV a.)

Kiek didžiųjų rašant pavadinimą Eglė žalčių karalienė?

Kaip turėtume rašyti Ispanijos karaliaus vardą Chuanas Karlosas I ar Jonas Karolis I?

Prancūzijos karalius Liudvikas XIV dar vadinamas „Karaliumi Saule“. Ar reikia rašyti didžiosiomis raidėmis ir kabutėse?

Iš didžiosios ar mažosios raidės rašytini studijų programų pavadinimai?

Ar galima be kabučių ir ne didžiąja raide rašyti sūrio pavadinimą „Džiugas“?

Koks taisyklingas gėlės pavadinimas: „astromerija“ ar „alstromerija“?

Kaip rašyti: „krebžtelėjimas“ ar „krepštelėjimas“?

Kaip rašytina: „akceleratorius“ ar „akseleratorius“?

Kaip rašoma dalelytė „ne“ su aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvardžiais ir prieveiksmiais?

Kaip rašytina: „gyvatnešis“ ar „gyvatnešys“?