Kuri forma vartotina: „hospitaljerai“ ar „hospitaljeriai“?

Kokie yra lietuvių kalbos dviraidžiai?

Ar vartotinas veiksmažodis „kliktelėti (komp. pele)“?

Kaip rašyti ir grupuoti didelius skaičius?

Kiek didžiųjų pavadinime Dešimt Dievo įsakymų?

Kaip reikėtų vadinti vieną iš pagrindinių Maskvos gatvių: Tverskaja, Tverskajos, Tverės gatvė?

Ar būtina rašyti „žiūrėk“ sutrumpinimą „žr.“ nurodant tekste lentelių, paveikslų numerius?

Kada rašomi brūkšneliai tarp kitų kalbų vardų ir pavardžių?

Didžiąja ar mažąja raide rašomi vardai ar pavardės, vienaskaitiniai vietovardžiai, kai vartojami apibendrintai ir daugiskaitos forma?

Kiek didžiųjų raidžių pavadinime: Šiaurės Atlanto sutarties organizacija ar Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija?

Kuri vardo forma taisyklingesnė: Andrėjus, Andriejus ar Andrejus ir pan.?

Kaip rašyti: „iš tikrųjų“ ar „ištikrųjų“?

Kaip į kitą eilutę kelti vieną iš dviejų brūkšneliu sujungtų žodžių?

Kuri forma vartotina: „kumetys“ ar „kumetis“?

Kaip rašyti: placebo efektas ar Placebo efektas?

Kaip rašyti: Barenco jūra ar Barentso jūra?

Kartu ar atskirai rašyti „visažinantis“, „visaapimantis“ sakinyje: „Didžiausias ir visaapimantis jo vadovavimo ministerijai trūkumas – nuo pat pirmosios dienos prisiimtas neklystančio ir visažinančio teisuolio vaidmuo“?

Didžiąja ar mažąja raide rašyti žodį „vyriausybė“ daugiskaitos forma: Lietuvos ir Kazachstano vyriausybės ar Vyriausybės?

Jei vienaskaitinis vietovardis vartojamas daugiskaitos forma, didžiąja ar mažąja rašyti: anglijose, airijose, ispanijose?

Ar žodis „pečenegas“ rašytinas kabutėse?