Kaip rašyti ir tarti pavadinimą: ZApiškis ar Zapyškis?

Kaip rašytina: „koliziejus“ ar „Koliziejus“, „partenonas“ ar „Partenonas“, „akropolis“ ar „Akropolis“ ?

Kaip vartoti žodį „Brexitas“? Ar jis rašytinas su kabutėmis?

Kuris variantas rekomenduojamas: „macas“ ar „maca“?

Kaip linksniuoti asmenvardį Šolem Aleichem?

Kaip rašyti: bangputys ar bangpūtys?

Kaip lietuviškai rašomas vardas iš rus. Даниил – Daniil ar Danil?

Kaip rašyti: „bhakti joga“ ar „bhaktijoga“?

Rašyti kartu ar atskirai: tesame, teesame ar tebe esame?

Kaip idiomoje „peržengti Rubikoną“  rašomas žodis „Rubikonas“? Didžiąja ar mažąja raide?

Kaip rašyti: „Jėzuitų ordinas“ ar „jėzuitų ordinas“?

Kaip rašyti: „Aukso veršis“ ar „aukso veršis“?

Kas yra protarpis?

Kaip rašyti dalelytę „nebe“ su kitais žodžiais – kartu ar skyrium?

Ilgasis ar trumpasis balsis šaknyje: „sūpynės“ ar „supynės“?

Jei premija vadinama Nobeliu, rašytina didžiąja ar mažąja raide, su kabutėmis ar be?

Kaip rašyti būdvardį: „visokeriopas“ ar „visakeriopas“ (plg. „visapusis, visapusiškas“)?

Kuris muzikos terminas taisyklingas: „kontakionas“ ar „kondakionas“?

Didžiąja ar mažąja raide rašyti „akatistas“, „trisagionas“ ir pan.?

Kaip rašytina: „dance macabre“ ar „danse macabre“?