Kaip rašyti: „takas į estanciją“ ar „takas į estansiją“?

Kaip rašyti: „brahmanas“ ar „brachmanas“?  

Kaip geriau kelti žodį į kitą eilutę: „soci-alinė“ ar „socia-linė“?

Kaip rašyti šaltinio pavadinimą: Žaliosios Prūdelių ar Žaliosios prūdelių šaltinis?

Kaip taisyklinga rašyti: „dėl visa ko“ ar „dėl visako“?

Kaip taisyklinga rašyti: „užporyt“ ar „už poryt“?

Kaip taisyklinga rašyti: „kuris nekuris“ ar „kuris ne kuris“?

Kaip rašyti: „liudyjimas“, „liūdyjimas“ ar „liūdijimas“?

Ar med. terminas citokinų audra rašomas su kabutėmis?

Ar žodis „slastai“ rašomas su nosine kaip „spąstai“?

Kaip rašyti: „Perkūnkiemis“ ar „Perkunkiemis“?

Kaip rašoma: „priepuolis“ ar „priepolis“?

Kokia būdvardžio „vėlus“ daugiskaitos forma: „vėlais“ ar „vėliais“ vakarais?

Kaip rašyti: 3-iasis dešimtmetis ar 3-asis dešimtmetis?

Kaip rašyti dalelytes „te, be, tebe“ su kitais žodžiais – kartu ar atskirai?

Kaip rašyti: „anamnezė“ ar „anemnezė“?

Kaip taisyklinga: „gražinti“ ar „grąžinti“?

Kaip rašyti: stadionas ar stadijonas?

Kaip rašyti neiginį: „nekartu“ ar „ne kartu“? 

Kaip rašoma: „įspisti“, „įspįsti“ ar „įspysti“?