Ar skaitvardžio galūnėje rašoma nosinė: „skirta Vasario 16-ajai“?

Kaip rašomi virusų pavadinimai?

Kaip rašyti rašmens pavadinimą: „runos“ ar „rūnos“?

Kaip rašyti: „tamburas“ ar „tambūras“?

Kaip rašyti: „ajotola“ ar „ ajatola“?

Kaip transkribuoti Latvijos miesto pavadinimą: Jėkabpilis ar Jekabpilis?

Kaip rašoma: „mikrobiota“ ar „mikrobijota“?

Kaip rašyti: „pogumburis“ ar „pagumburis“?

Kaip rašoma: „foto atelje“ ar „fotoatelje“?

Kaip rašyti: „menhirai“ ar „menhyrai“?

Kaip taisyklingai rašyti: „svetimmoteriauti“ ar „svetimoteriauti“?

Kaip taisyklingiau rašyti vardą: Liamas ar Lijamas? 

Ar vartotinas žodis „krupje“?

Kaip rašyti: „akompanuoti“ ar „akomponuoti“?

Ar vartotina santrumpa AD (anno Domini, Viešpaties metai)?

Didžiąja ar mažąja raide rašyti žodį „komunija“?

 „Imobilizuoti“  ar „įmobilizuoti“? 

Kaip rašoma: „jašiva“ ar „ješiva“? Kokia šio žodžio reikšmė?

Kaip lietuviškai užrašyti ukr. Смотрицький: Smotrickis ar Smotryckis? 

Koks taisyklingas rusų laiudies meno šakos pavadinimas „chochloma“ ar „chachlama“?