Kaip vadinamos dujos, kurios kelia juoką, linksmina žmogų (veikia mediciniškai) – „juoko dujos“, „linksminamosios dujos“ ar kitaip?

Ar vartotinas šokio pavadinimas „argentinietiškasis tango“?

Ar reikia nosinės galūnėje pasakyme „visą tai“, „visą kas“, „visą kita“, „ką kitą“, „kitą vertus“?

Ar vartojama abstrakčiųjų daiktavardžių daugiskaitos forma (valstybingumai)?

Kokios veikiamosios rūšies būsimojo laiko dalyvių formos: „piešsiantis“ ar „piešiantis“; „ūšsiantis“ ar „ūšiantis“?

Kuri sport. rungties forma vartotina: „kumite“ ar „kumitė“?

Kurį terminą vartoti: „siuvamoji mašina“ ar „siuvimo mašina“?

Ar galima linksniuojamoji žodžio forma „solfedis“?

Kuris variantas vartotinas: „jūros mūšis“ ar „jūrų mūšis“?

Kaip rašyti: Gordijaus mazgas ar Gordijo mazgas?

Ar tinkamas įvardis „jai“ sakinyje: „Rusija jai priklausančios Kuršių nerijos dalies neurbanizuos“?

Ar vartotinas mot. g. būdvardis „apynauja“?

Kokia mažybinė žodžio „kojinė“ forma: kojinelė ar kojinėlė?

Kokie ar kokios „buožės“?

Ar vartojamas kūno dalies pavadinimas „mentis“?

Kaip taisyklinga: „Gerbiamas generalinis direktoriau“ ar „generalini direktoriau“?

Ar žodį „Caritas“ reikia linksniuoti ir rašyti kabutėse?

Kokia forma vartotina: plėšomos sūrio lazdelės „Cheerafe“ ar plėšomosios sūrio lazdelės „Cheerafe“?

Kuris botaninis pavadinimas vartotinas: „raskila“ ar „rasakila“?

Kuri žodžio „obelis“ kilmininko forma vartotina: obels ar obelies?