Kokia mažybinė žodžio „kojinė“ forma: kojinelė ar kojinėlė?

Kokie ar kokios „buožės“?

Ar vartojamas kūno dalies pavadinimas „mentis“?

Kaip taisyklinga: „Gerbiamas generalinis direktoriau“ ar „generalini direktoriau“?

Ar žodį „Caritas“ reikia linksniuoti ir rašyti kabutėse?

Kokia forma vartotina: plėšomos sūrio lazdelės „Cheerafe“ ar plėšomosios sūrio lazdelės „Cheerafe“?

Kuris botaninis pavadinimas vartotinas: „raskila“ ar „rasakila“?

Kuri žodžio „obelis“ kilmininko forma vartotina: obels ar obelies?

Kaip lietuviškai vadintinas naujas Mendelejevo lentelės elemento pavadinimas „Copernicium“?

Kaip sudaryti komisijos pavadinimą: „atestacijos“ ar „atestavimo“?

Kuri dalyvio forma vartotina: klūpintis ar klūpantis (žmogus)?

Kaip taisyklinga: „susirinko artimi giminės“ ar „artimos giminės“?

Kaip taisyklinga: „metastazė“ ar „metastazas“?

Kuri forma darybiškai taisyklinga: „polygmuo“ ar „polygmenis“?

Kaip taisyklinga: „tas tiesa“ ar „tai tiesa“?

Kaip taisyklinga: „Man čia gerai“ ar „Man čia gera“?

Kaip taisyklinga: „nieko blogo“ ar „nieko bloga nepadarė“?

Kaip taisyklinga: „sutrenkti smegenys“ ar „sutrenktos smegenys“?

Kuri forma vartotina sakinyje: „Dažniausiai (ar dažniausia) ruošiu pamokas vakare“?

Kaip rašytinas vabalo pavadinimas: „skarabėjas“ ar „skarabėjus“?