Kokios veikiamosios rūšies būsimojo laiko dalyvių formos: „piešsiantis“ ar „piešiantis“; „ūšsiantis“ ar „ūšiantis“?

Kuri sport. rungties forma vartotina: „kumite“ ar „kumitė“?

Kurį terminą vartoti: „siuvamoji mašina“ ar „siuvimo mašina“?

Ar galima linksniuojamoji žodžio forma „solfedis“?

Kuris variantas vartotinas: „jūros mūšis“ ar „jūrų mūšis“?

Kaip rašyti: Gordijaus mazgas ar Gordijo mazgas?

Ar tinkamas įvardis „jai“ sakinyje: „Rusija jai priklausančios Kuršių nerijos dalies neurbanizuos“?

Ar vartotinas mot. g. būdvardis „apynauja“?

Kokia mažybinė žodžio „kojinė“ forma: kojinelė ar kojinėlė?

Kokie ar kokios „buožės“?

Ar vartojamas kūno dalies pavadinimas „mentis“?

Kaip taisyklinga: „Gerbiamas generalinis direktoriau“ ar „generalini direktoriau“?

Ar žodį „Caritas“ reikia linksniuoti ir rašyti kabutėse?

Kokia forma vartotina: plėšomos sūrio lazdelės „Cheerafe“ ar plėšomosios sūrio lazdelės „Cheerafe“?

Kuris botaninis pavadinimas vartotinas: „raskila“ ar „rasakila“?

Kuri žodžio „obelis“ kilmininko forma vartotina: obels ar obelies?

Kaip lietuviškai vadintinas naujas Mendelejevo lentelės elemento pavadinimas „Copernicium“?

Kaip sudaryti komisijos pavadinimą: „atestacijos“ ar „atestavimo“?

Kuri dalyvio forma vartotina: klūpintis ar klūpantis (žmogus)?

Kaip taisyklinga: „susirinko artimi giminės“ ar „artimos giminės“?