Kaip vartotina: „matmenys yra apytiksliai“ ar „matmenys yra apytikslūs“?

Ar tinkamas liemenės pavadinimas „šviečianti liemenė“?

Parengėme „keturias“ ar „ketverias“ taisykles?

Ar vartotinas žodis „kolikas“ diegliams pavadinti?

Kuris junginys vartotinas: tirpioji kava ar tirpi kava?

Kuris pavadinimas taisyklingas: „idiš“ ar „jidiš“?

Kuri daiktavardžio forma taisyklingesnė: „mėnuo“ ar „mėnesis“?

Kada vartojama „asmeninis“ ir kada „asmeniškas“?

Ar galima vartoti prieveiksmio forma „vidujai“?

Slaptasis ar slaptas pirkėjas (angl. mystery shopper)?

Kaip linksniuojamas daiktavardis „turgus“?

Kaip rašyti: „vienudu“ ar „vienu du“?

Koks pavadinimas vartotinas: „salierų stiebai“, „salierų lapkočiai“ ar „lapkotiniai salierai“?

Kaip linksniuojamas ir kirčiuojamas žodis „palikuonis“?

Kaip taisyklinga: mažų ar mažių mažiausiai?

Kaip linksniuoti daiktavardį „petys“?

Kaip vadinamos dujos, kurios kelia juoką, linksmina žmogų (veikia mediciniškai) – „juoko dujos“, „linksminamosios dujos“ ar kitaip?

Ar vartotinas šokio pavadinimas „argentinietiškasis tango“?

Ar reikia nosinės galūnėje pasakyme „visą tai“, „visą kas“, „visą kita“, „ką kitą“, „kitą vertus“?

Ar vartojama abstrakčiųjų daiktavardžių daugiskaitos forma (valstybingumai)?