Ilgoji ar trumpoji šaknyje: „liutis“ ar „liūtis“, „kriptis“ ar „kryptis“?

Ilgoji ar trumpoji šaknyje: „kūryba“ ar „kuryba“, „gynyba“ ar „ginyba“?

Vienaskaita ar daugiskaita: „prekių išpardavimai“ ar „prekių išpardavimas“?

Ar vartotini junginiai „nišinis kinas“, „nišinis menas“?

Kuri kilmininko forma taisyklingesnė: „viešpačio“ ar „viešpaties“?

Kokia daiktavardžio „makštis“ dgs. kilmininko forma: „makštų“ ar „makščių“?

„Abiem“ ar „abiems“?

Ar tinka į bendradarbius kreiptis vien vyriškosios giminės žodžiu „kolegos“?

Kaip taisyklinga: „abiem atvejais“ ar „abejais atvejais“?

Ar vartotinas pasakymas „Jūs, tėve, kankindamiesi (ar kankindamasis) laimingas nebūsite“?

Kaip vartotina: „prašome atsakyti“, „prašom atsakyti“ ar „atsakykite, prašom“?

„Pilnom rieškučiomis“ ar „rieškutėmis“?

Kaip vartotina: „matmenys yra apytiksliai“ ar „matmenys yra apytikslūs“?

Ar tinkamas liemenės pavadinimas „šviečianti liemenė“?

Parengėme „keturias“ ar „ketverias“ taisykles?

Ar vartotinas žodis „kolikas“ diegliams pavadinti?

Kuris junginys vartotinas: tirpioji kava ar tirpi kava?

Kuris pavadinimas taisyklingas: „idiš“ ar „jidiš“?

Kuri daiktavardžio forma taisyklingesnė: „mėnuo“ ar „mėnesis“?

Kada vartojama „asmeninis“ ir kada „asmeniškas“?