Kuris pavadinimas taisyklingas: „idiš“ ar „jidiš“?

Kuri daiktavardžio forma taisyklingesnė: „mėnuo“ ar „mėnesis“?

Kada vartojama „asmeninis“ ir kada „asmeniškas“?

Ar galima vartoti prieveiksmio forma „vidujai“?

Slaptasis ar slaptas pirkėjas (angl. mystery shopper)?

Kaip linksniuojamas daiktavardis „turgus“?

Kaip rašyti: „vienudu“ ar „vienu du“?

Koks pavadinimas vartotinas: „salierų stiebai“, „salierų lapkočiai“ ar „lapkotiniai salierai“?

Kaip linksniuojamas ir kirčiuojamas žodis „palikuonis“?

Kaip taisyklinga: mažų ar mažių mažiausiai?

Kaip linksniuoti daiktavardį „petys“?

Kaip vadinamos dujos, kurios kelia juoką, linksmina žmogų (veikia mediciniškai) – „juoko dujos“, „linksminamosios dujos“ ar kitaip?

Ar reikia nosinės galūnėje pasakyme „visą tai“, „visą kas“, „visą kita“, „ką kitą“, „kitą vertus“?

Ar vartojama abstrakčiųjų daiktavardžių daugiskaitos forma (valstybingumai)?

Kokios veikiamosios rūšies būsimojo laiko dalyvių formos: „piešsiantis“ ar „piešiantis“; „ūšsiantis“ ar „ūšiantis“?

Kuri sport. rungties forma vartotina: „kumite“ ar „kumitė“?

Kuris terminas vartojamas: „brūkšniuotoji keramika“ ar „brūkšninė keramika“?

Kurį terminą vartoti: „siuvamoji mašina“ ar „siuvimo mašina“?

Ar galima linksniuojamoji žodžio forma „solfedis“?

Kuris variantas vartotinas: „jūros mūšis“ ar „jūrų mūšis“?