Ar taisyklingas pasakymas „medus susivalgė“?

Kuris junginys vartotinas „vešintys augalai“ ar „vešantys augalai“?

Terminas sudarytas su vienaskaitos ar daugiskaitos forma: „prekės ženklas“ ar „prekių ženklas“? 

Kokia veiksmažodžio „sušvirkšti“  liepiamosios nuosakos forma: „sušviršk“ ar „sušvirkšk“?

Kuris variantas rekomenduojamas: „macas“ ar „maca“?

Ar taisyklinga daugiskaitos forma sakinyje „Kinija ir JAV – didžiausios pasaulio ekonomikos“?

Rašyti kartu ar atskirai: tesame, teesame ar tebe esame?

Kuris variantas taisyklingesnis: „nobelistas“ ar „nobelininkas“?

Kurios giminės forma vartotina: ieškovas (atsakovas) UAB „Beržas“ ar ieškovė (atsakovė) UAB „Beržas“?

Ar greta „auklė“ yra vyriškosios giminės daiktavardis? 

Kaip vertinamos įvardžio keliasdešimt nelinksniuojamoji ir linksniuojamoji formos? Kuri įnagininko forma: keliasdešimčia, keliasdešimtimi, vartotina?

Kuris variantas taisyklingas – „novicijos“ ar „novicės“?

Sutuoktinis, mylimasis vadinamas „antra“ ar „antrąja puse“?

Kokios giminės yra daiktavardis „deguonis“?

„Toksiškas produktas“ ar „toksinis produktas“?

Kuris priešdėlinis veiksmažodis teiktinesnis: apkrikštyti ar pakrikštyti?

Kuris linksnis vartotinas su bevardės giminės forma: „lygu kam?“ ar „lygu kas?“

Kokia daiktavardžio „elnias“ šauksmininko forma?

Ar vartotinas žuvų pavadinimas „cichlidai“?

Ar reikia nosinės: „peršąlimas“ ar „peršalimas“?