Ar taisyklinga daugiskaitos forma sakinyje „Kinija ir JAV – didžiausios pasaulio ekonomikos“?

Rašyti kartu ar atskirai: tesame, teesame ar tebe esame?

Kuris variantas taisyklingesnis: „nobelistas“ ar „nobelininkas“?

Kurios giminės forma vartotina: ieškovas (atsakovas) UAB „Beržas“ ar ieškovė (atsakovė) UAB „Beržas“?

Ar greta „auklė“ yra vyriškosios giminės daiktavardis? 

Kaip vertinamos įvardžio keliasdešimt nelinksniuojamoji ir linksniuojamoji formos? Kuri įnagininko forma: keliasdešimčia, keliasdešimtimi, vartotina?

Kuris variantas taisyklingas – „novicijos“ ar „novicės“?

Sutuoktinis, mylimasis vadinamas „antra“ ar „antrąja puse“?

Kuris priešdėlinis veiksmažodis teiktinesnis: apkrikštyti ar pakrikštyti?

Ar vartotinas veiksmažodis „užnorinti“ ar „užnoryti“?

Kuris linksnis vartotinas su bevardės giminės forma: „lygu kam?“ ar „lygu kas?“

Kokia daiktavardžio „elnias“ šauksmininko forma?

Ar reikia nosinės: „peršąlimas“ ar „peršalimas“?

Ilgoji ar trumpoji šaknyje: „liutis“ ar „liūtis“, „kriptis“ ar „kryptis“?

Ilgoji ar trumpoji šaknyje: „kūryba“ ar „kuryba“, „gynyba“ ar „ginyba“?

Vienaskaita ar daugiskaita: „prekių išpardavimai“ ar „prekių išpardavimas“?

Kuri kilmininko forma taisyklingesnė: „viešpačio“ ar „viešpaties“?

Kokia daiktavardžio „makštis“ dgs. kilmininko forma: „makštų“ ar „makščių“?

„Abiem“ ar „abiems“?

Ar tinka į bendradarbius kreiptis vien vyriškosios giminės žodžiu „kolegos“?