Kaip taisyklingiau: „stažavo“ ar „stažavosi“ Rygoje?

„Sausi pusryčiai“ ar „sausieji pusryčiai“?

„Kietas kuras“ ar „kietasis kuras“?

„Draudžiantieji“ ar „draudžiamieji kelio ženklai“?

Ar taisyklinga mokytoją, kuris budi pertraukų metu, vadinti „budinčiu mokytoju“?

Kaip kaityti žodžius su sangrąžos dalelyte -si gale?

Kada vartoti dalelytę „nė“, kada „nei“?

„Išvardinti“ ar „išvardyti“?

Ar taisyklinga sakyti „gera daryti gera“?

„Įsigyjimas“ ar „įsigijimas“?

Kaip linksniuoti skaitvardį „du“, „dvi“?

Kuris pavadinimas vartotinas: „renginio vedėjas“ ar „renginio vedantysis“?

Kaip taisyklinga: „už dyką“ ar „už dyka“?

Kaip taisyklinga: „su seserimi“ ar „su seseria“?

Ar taisytinas sakinys „Iš čia toli matosi“?

Ar taisyklingai vartojamas padalyvis sakinyje „Juos atmenant girdėsime kraštotyrininkę Jonę Jonaitienę“?

Kuri forma vartotina: „dalinamas“, „dalijamas“, „dalomas“?

Kaip vertinamas žodis „mandravoti“?

Kaip taisyklinga: „dalijamoji“ ar „dalomoji medžiaga“?

Kurią formą vartoti: „maestro“ ar „maestras“?