Ar taisyklinga sakyti „gera daryti gera“?

„Įsigyjimas“ ar „įsigijimas“?

Kaip linksniuoti skaitvardį „du“, „dvi“?

Kuris pavadinimas vartotinas: „renginio vedėjas“ ar „renginio vedantysis“?

Kaip taisyklinga: „už dyką“ ar „už dyka“?

Kaip taisyklinga: „su seserimi“ ar „su seseria“?

Ar taisytinas sakinys „Iš čia toli matosi“?

Ar taisyklingai vartojamas padalyvis sakinyje „Juos atmenant girdėsime kraštotyrininkę Jonę Jonaitienę“?

Kuri forma vartotina: „dalinamas“, „dalijamas“, „dalomas“?

Kaip vertinamas žodis „mandravoti“?

Kaip taisyklinga: „dalijamoji“ ar „dalomoji medžiaga“?

Kurią formą vartoti: „maestro“ ar „maestras“?

Ar galima vartoti veikiamosios rūšies dalyvį sakinyje „Ypač drėkinantis kremas, kad oda spindėtų laime“?

„Peltakis“ ar „peltakys“?

„Sąsiuvinys“ ar „sąsiuvinis“?

Ar taisyklingas pasakymas „lėtinėmis ligomis sergantieji“?

„Dygsnys“ ar „dygsnis“?

 „Karininkas apdovanotas Vyties Kryžiumi“ ar  „Karininkas apdovanotas Vyčio Kryžiumi“?

„Lapkritis“ ar „lapkritys“?

„Krepšis“ ar „krepšys“?