Ar taisyklinga mokytoją, kuris budi pertraukų metu, vadinti „budinčiu mokytoju“?

Kaip kaityti žodžius su sangrąžos dalelyte -si gale?

Kada vartoti dalelytę „nė“, kada „nei“?

„Išvardinti“ ar „išvardyti“?

Ar taisyklinga sakyti „gera daryti gera“?

„Įsigyjimas“ ar „įsigijimas“?

Kaip linksniuoti skaitvardį „du“, „dvi“?

Kuris pavadinimas vartotinas: „renginio vedėjas“ ar „renginio vedantysis“?

Kaip taisyklinga: „už dyką“ ar „už dyka“?

Kaip taisyklinga: „su seserimi“ ar „su seseria“?

Ar taisytinas sakinys „Iš čia toli matosi“?

Ar taisyklingai vartojamas padalyvis sakinyje „Juos atmenant girdėsime kraštotyrininkę Jonę Jonaitienę“?

Kuri forma vartotina: „dalinamas“, „dalijamas“, „dalomas“?

Kaip vertinamas žodis „mandravoti“?

Kaip taisyklinga: „dalijamoji“ ar „dalomoji medžiaga“?

Kurią formą vartoti: „maestro“ ar „maestras“?

Ar galima vartoti veikiamosios rūšies dalyvį sakinyje „Ypač drėkinantis kremas, kad oda spindėtų laime“?

„Peltakis“ ar „peltakys“?

„Sąsiuvinys“ ar „sąsiuvinis“?

Ar taisyklingas pasakymas „lėtinėmis ligomis sergantieji“?