Kuris pasakymas vartotinas: „vidurinė mokykla“ ar „vidurinioji mokykla“?

Kaip pavadinti laišką su peržiūrimu vaizdiniu priedu?

Ar vartotinos įvardžio formos „jisai“ ir „jinai“?

Ar taisyklinga: „Suaugusių mokymo centras“?

Kuri forma vartotina: „antro ar antrojo plano aktorius“?

Kuris pasakymas taisyklingas: „knyga kietu viršeliu“ ar „knyga kietais viršeliais“?

„Determinantas“ ar „determinantė“?

Ar vartotini žodžiai „šiandieną“, „šiandienoje“?

Ar vartotinas žodis „planšetas“?

Ar taisyklinga „prieš kiekvienerias rungtynes“?

Ar vartotinas terminas „virtuali biblioteka“?

Kaip teisingiau vadinti Neringos gyventojus: neringiškiai ar neringiečiai?

Ar taisyklingi žodžiai „profsąjunga“ ir „profsąjungiečiai“?

Kaip taisyklinga: „skaudama galva“ ar „skaudanti galva“?

Kaip linksniuoti: „ketverius metus“ ar „ketveris metus“; „keturius vaikus“ ar „keturis vaikus“?

Kuri prielinksnio forma teiktinesnė: „vietoje“ ar „vietoj“ mokslų jis pasirinko darbą?

Kokia turėtų būti galūnė: „dviviečiame“ ar „dvivietyje“ (kambaryje)?

Kokia forma vartotina: „dvejiems“ ar dvejiem“ (kaip „dviem“)?

Kuri forma vartotina: „baltarusis“ ar „baltarusas“?

Kuri forma vartotina: „kosčiu“ ar „kosėju“?