Kuri forma vartotina: automotrisė ar automotrisa?

Ar linksniuojamas žodis „origami“?

Ar vartotinas pasakymas „mažiausiai ryškus“?

Ar linksniuojamas žodis „želė“?

Kaip taisyklinga: „keli metai“ ar „keleri metai“?

Ar vartotina vienaskaitos forma „vestuvė“?

Kaip vartotina: „pagal kurpalių“ ar „pagal kurpalį“?

Ar taisyklingas pasakymas „pasiturinti šeima“?

Kuris pasakymas vartotinas: „vidurinė mokykla“ ar „vidurinioji mokykla“?

Kaip pavadinti laišką su peržiūrimu vaizdiniu priedu?

Ar vartotinos įvardžio formos „jisai“ ir „jinai“?

Ar taisyklinga: „Suaugusių mokymo centras“?

Kuri forma vartotina: „antro ar antrojo plano aktorius“?

Kuris pasakymas taisyklingas: „knyga kietu viršeliu“ ar „knyga kietais viršeliais“?

„Determinantas“ ar „determinantė“?

Ar vartotinas žodis „planšetas“?

Ar taisyklinga „prieš kiekvienerias rungtynes“?

Ar vartotinas terminas „virtuali biblioteka“?

Kaip teisingiau vadinti Neringos gyventojus: neringiškiai ar neringiečiai?

Ar taisyklingi žodžiai „profsąjunga“ ir „profsąjungiečiai“?