Ar taisyklingas sakinys: „Pirksime bent dvi poras džinsų“?

Kaip kirčiuojama garsios ir kilmingos Radvilų giminės pavardė?

Kaip rašytina: „sufijas“ ar „sufijus“?

Kuri forma taisyklinga: „atatinkamai“ ar „atitinkamai“?

Kada vartoti „abeji“, „abejos“?

Kuo skiriasi pasakymai „rado du batus“ ir „rado dvejus batus“?

Kaip kirčiuojamas miestas Kaišiadorys? Kokios giminės šis vietovardis?

Ar taisyklingas pasakymas „eiti septynerius metus“?

Kuri forma vartotina: automotrisė ar automotrisa?

Ar linksniuojamas žodis „origami“?

Ar vartotinas pasakymas „mažiausiai ryškus“?

Ar linksniuojamas žodis „želė“?

Kaip taisyklinga: „keli metai“ ar „keleri metai“?

Ar vartotina vienaskaitos forma „vestuvė“?

Kaip vartotina: „pagal kurpalių“ ar „pagal kurpalį“?

Ar taisyklingas pasakymas „pasiturinti šeima“?

Kuris pasakymas vartotinas: „vidurinė mokykla“ ar „vidurinioji mokykla“?

Kaip pavadinti laišką su peržiūrimu vaizdiniu priedu?

Ar vartotinos įvardžio formos „jisai“ ir „jinai“?

Ar taisyklinga: „Suaugusių mokymo centras“?