Kaip rašytina: „dumilijoninis“, „du milijoninis“ ar „dumilijonasis“ automobilis?

Kaip sudaroma liepiamoji nuosaka?

Ar taisyklinga sakyti „labiau modernus“, „labiausiai perkamas“?

Koks skaitvardžio „dvi“ įnagininkas: „kalbėti dviejomis linijomis“ ar „dviem linijomis“?

Ar tinkami pasakymai „pats reikalingiausias“, „pats brangiausias“?

Kaip reikėtų sakyti: „su asmeniu“ ar „su asmenimi“?

Kokios giminės yra daiktavardis „uolektis“ (mažesnis uolektis ar mažesnė uolektis)?

Kuri forma vartotina: Pontijus Pilotas ar Poncijus Pilotas?

Kuri šokio pavadinimo forma vartotina: džaiva ar džiavas?

Moteriškosios ar vyriškosios giminės žodis „šūsnis“: didelė šūsnis ar didelis šūsnis?

Ar vartotinas terminas chemijos terminas „termoplastas“?

Kokia žodžio „senjoras“ mot. gim. galūnė?

Ar taisyklingas sakinys: „Pirksime bent dvi poras džinsų“?

Kaip kirčiuojama garsios ir kilmingos Radvilų giminės pavardė?

Kaip rašytina: „sufijas“ ar „sufijus“?

Kuri forma taisyklinga: „atatinkamai“ ar „atitinkamai“?

Kada vartoti „abeji“, „abejos“?

Kuo skiriasi pasakymai „rado du batus“ ir „rado dvejus batus“?

Kaip kirčiuojamas miestas Kaišiadorys? Kokios giminės šis vietovardis?

Ar taisyklingas pasakymas „eiti septynerius metus“?