Ar tinka į bendradarbius kreiptis vien vyriškosios giminės žodžiu „kolegos“?

Kokia galūnė: „grobuonis – grobuonio“ ar „grobuonis – grobuonies“?

„Trumpa dosjė“ ar „trumpas dosjė“?

Ar vartotini pasakymai „neadekvačiai mąstyti“, „adekvačiai elgtis“ ir pan.?

Kaip taisyklinga: „malti sėmenys“ ar „maltos sėmenys“?

Kuri būdvardžio forma vartotina: „gobšas“ ar „gobšus“?

„Pagrindinis išteklius“ ar „pagrindinis išteklis“?

„Jedinstvininkai“ ar „jedinstveninkai“? Ar reikia kabučių?

Ar būdvardžiai „vyresnis“, „vyriausias“ turi nelyginamojo laipsnio formą?

Ar vartotini pasakymai „žmogų verkiant reikia gelbėti“, „jam verkiant reikia namų“ ir pan.?

Ar vartotinas pasakymas „grįžom nakčia“? Ar tik „grįžom naktį“?

Kuris daiktavardis vartotinas: „užgaida“ ar „užgaidas“?

Ar taisyklinga sakyti: „maniau tave tik įsivaizdavęs“?

Ar vartotinas žodis „patentabilus“?

Kokia būdvardžio „vėlus“ daugiskaitos forma: „vėlais“ ar „vėliais“ vakarais?

Kokia įvardžio „savęs“ vardininko linksnio forma?

Kada įvardžiuotinių žodžių galūnėse rašomos nosinės raidės? 

Kaip linksniuoti vyrų pavardes?

Kokios giminės daiktavardis „rūgtis“? Kokia jo reikšmė?

Kaip linksniuoti vardus Bronius, Bronys, Valius, Valys?