Ar taisyklinga akinius nuo saulės vadinti „saulės akiniais“?

Ar vartotinas žodis „pliažas“?

„Pensijų“ ar „pensinis fondas“?

Ar vartotinas žodis „masmedija“?

Ar taisyklingi pasakymai „pilotinis projektas“, „pilotinis tyrimas“?

Kokie vartojami terminai, susiję su faksu?

Ar taisyklinga „apsunkinto pravažiavimo (nepravažiuojami) keliai“?

Ar taisyklingas prekės pavadinimas „kremas-dažai“?

Australijos miestas – Sidnis ar Sidnėjus?

„Petraitis pristatomas Jonaičiui“. O kitaip?

Ar vartotinas pasakymas „abonentinė dėžutė“?

Ar gali būti kaitomi skaitvardžiai „dvidešimt“... „devyniasdešimt“?

Ar galima žmogų, saugantį kokias nors patalpas, vadinti „apsauginiu“?