„Petraitis pristatomas Jonaičiui“. O kitaip?

Ar vartotinas pasakymas „abonentinė dėžutė“?

Ar gali būti kaitomi skaitvardžiai „dvidešimt“... „devyniasdešimt“?

Ar galima žmogų, saugantį kokias nors patalpas, vadinti „apsauginiu“?