Ar vartotinas žodis „aeroserfingas“?

Kaip vertinami junginiai „deleguoti įgaliojimus“, „deleguoti funkcijas“?

Ar teiktinas lietuvių kalbai žodis „sovietai“ ir jo vediniai?

Kaip vertinamas žodis „bublikai“?

„Viceministras“ ar „ministro pavaduotojas“?

Ar vartotinas žodis „broga“?
Ar veiksmažodinį daiktavardį „pardavimas“ galima vartoti daugiskaita?

Teisės aktų „harmonizavimas“ ar „suderinimas“?

Ar taisyklinga „teismo palata“?
Ar taisyklinga „Siksto kapela“?
Ar buvęs terminas „visuomenės informavimo priemonės“ keistinas „žiniasklaida“?

Iš kakavos pašalinti riebalai. Ar galima etiketėje rašyti „nuriebinta kakava“?

„Energinė“ ar „energetinė vertė“?
„Padėti“, „užspausti antspaudą“ ar „antspauduoti“?
Ar taisyklinga akinius nuo saulės vadinti „saulės akiniais“?

Ar vartotinas žodis „pliažas“?

„Pensijų“ ar „pensinis fondas“?

Ar vartotinas žodis „masmedija“?

Ar taisyklingi pasakymai „pilotinis projektas“, „pilotinis tyrimas“?

Kokie vartojami terminai, susiję su faksu?