Kaip vertinamas žodis „krapylas“?

Ar vartotinas žodis „meslinas“?

Ar vartotinas žodis „važnyčiotojas“?

Ar vartotini žodžiai „domofonas“, „videodomofonas“?

„Kraujosruva“ ar „kraujosrūva“?

Ar vartotinas žodis „skryningas“?

Ar galima skalbiamąsias, siuvamąsias ir pan. mašinas vadinti „buitinėmis mašinomis“?

Kaip vadinama rūgštingumą organizme reguliuojanti medžiaga?

Koks angliško termino „attention line“ lietuviškas atitikmuo?

Ar teiktinas žodis „getrai“?

Kaip vadinti dantis, gaminamus iš metalo ir akrilikos?

Koks angliško kompiuterijos termino „screen saver“ lietuviškas atitikmuo?

Ar taisyklingas naujadaras „(silkių) skrodenos“ (išskrostos silkės be galvų ir be uodegų)?

Kaip vertinamas žodis „sietka“?

Ar vartotini žodžiai „įstatymdavystė“,„įstatymleidystė“?

Kuo keisti ekonomikos svetimybę „draftas“?

Ar tam tikrą audinį galima vadinti „muslinu“?

Ar vartotinas vyriškų apatinių kelnių pavadinimas „raitūzai“?

Ar tinkamas pareigų pavadinimas „vidaus auditorius“ (dirbantis tik įmonėje)?

Ar galima dokumentą, kuriame surašyti visi duomenys apie ligonio sveikatos būklę, persirgtas ligas ir pan., vadinti „ligos istorija“?