Koks saldainių angl. „toffee“ lietuviškas pavadinimas?

Ar vartotinas žodis „protežė“?

Ar vartotinas žodis „sakvojažas“?

Ar vartotina „mačo“, „mačizmas“?

Ar taisyklingas pasakymas „kunigaikštienė buvo pasipuošusi įspūdinga tiara“?

 

Kuri forma vartotina: „aromalogija“ ar „aromatologija“?

Kurią formą vartoti: „dvilogija“ ar „dilogija“?

Kaip lietuviškai vadinti arabų vyrų apdarą: „dželaba“ ar „jelaba“?

Kokia žodžio „bravūra“ reikšmė?

Kaip rašoma: „jašiva“ ar „ješiva“, „jašibotas“ ar „ješibotas“? Kokia šių žodžių reikšmė?

Kokiomis reikšmėmis vartojamas žodis „modusas“?

„Mangrovų miškas“, „mangriovių miškas“ ar kitaip?

Ar vartotinas terminas „grifonažas“?

Kokia tarptautinio žodžio „konventas“ reikšmė?

Kokia žodžio „perfekcionistas“ reikšmė?

Koks angl. „dark net“ lietuviškas atitikmuo?

Kokia žodžio „biuvetė“ reikšmė?

Kaip vadinti japonų meną suklijuoti sulūžusius ar sudužusius daiktus? Kintsugi? Kincugis?

Kurios formos vartojamos bendrinėje kalboje: „reiktų“ ar „reikėtų“, „reiks“ ar „reikės“? 

Kokia žodžių „dezinformuoti“, „dezinformacija“ reikšmė?