Skelbiamas Lietuvoje augančių grybų ir kerpių lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis. 

Balandžio 11 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Teisingumo ir Sveikatos apsaugos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai, „Aiškinamasis dietologijos terminų žodynėlis“ ir „Aiškinamojo ryšių su visuomene terminų žodyno“ keičiami ir nauji terminai.

Kovo 21 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų, Krašto apsaugos ir Sveikatos apsaugos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Kovo 3 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Energetikos, Finansų, Teisingumo ir Žemės ūkio ministerijų, taip pat Lietuvos banko ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Vasario 21 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Lietuvos banko, Policijos departamento pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai, Lietuvos standarto LST EN ISO 16559 „Kietasis biokuras. Terminija, apibrėžtys ir aprašymai“ (ISO 16559:2014) projektas ir kiti klausimai.

Vasario 7 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Teisingumo, Ūkio, Žemės ūkio, Sveikatos apsaugos, Susisiekimo ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai ir Lietuvos standarto LST ISO 19104 „Geografinė informacija. Terminija“ projektas.

Sausio 24 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstytas „Aiškinamojo ryšių su visuomene terminų žodyno“ projektas ir Sveikatos apsaugos ministerijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Skelbiamas beuodegių varliagyvių (Anura) būrio Ranixalidae, Rhacophoridae, Rhinophrynidae, Scaphiopodidae, Sooglossidae šeimoms priklausančių varliagyvių lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis.

Sausio 10 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Europos Komisijos vertėjų pateiktas terminologines užklausas dėl žuvininkystės terminų lietuviškų atitikmenų ir Žemės ūkio ministerijos atsakymus, taip pat Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Sveikatos apsaugos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius.

Gruodžio 13 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Energetikos, Teisingumo, Sveikatos apsaugos ir Užsienio reikalų ministerijų pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius.

Gruodžio 6 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Vidaus reikalų, Žemės ūkio, Finansų, Susisiekimo ministerijų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Ryšių reguliavimo tarnybos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Skelbiamas beuodegių varliagyvių (Anura) būrio Hyperoliidae šeimai priklausančių varliagyvių lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis.

Gruodžio 1 d. įvyko Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento organizuotas Lietuvių terminologijos forumo (LTF) seminaras „Asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo terminija ES teisės aktuose“.

Lapkričio 24 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja Audra Ivanauskienė ir to paties skyriaus vyriausiasis specialistas Alvydas Umbrasas perskaitė pranešimus Teisingumo ministerijoje suorganizuotame seminare teisės aktų terminijos tvarkymo klausimais.

Lapkričio 21 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų, Sveikatos apsaugos, Ūkio ir Vidaus reikalų ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Lapkričio 14 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio, Finansų, Susisiekimo ministerijų ir Policijos departamento pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius.

Spalio 11 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Sveikatos apsaugos, Energetikos ir Žemės ūkio ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Rugsėjo 29 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Seimo, Finansų, Krašto apsaugos ir Žemės ūkio ministerijų, taip pat Radiacinės saugos centro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Rugsėjo 20 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio, Finansų, Ūkio ministerijų, Lietuvos banko ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.