Vasario 2 dieną Terminologijos pakomisė apsvarstė Ūkio ministerijos pateiktus su standartizacija susijusius terminus.
Vasario 2 dieną Terminologijos pakomisė apsvarstė Saugomų teritorijų įstatymo terminus.
Gegužės 12 dieną Terminologijos pakomisė apsvarstė naujojo Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo projekto terminus.
Terminologijos pakomisė gegužės 12 d. apsvarstė V. Dagienės, G. Grigo, T. Jevsikovos „Aiškinamąjį kompiuterijos leksikos žodyną“.
Vasario 10 ir 17 dienomis Terminologijos pakomisė svarstė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pateiktus terminus.
Vasario 10 ir 17 dienomis Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standartą LST ISO 1087-2 „Terminologijos darbas. Aiškinamasis žodynas. 2 dalis. Kompiuterių taikymas“.
Sausio 20 d. Terminologijos pakomisė apsvarstė Informatikos ir informacinių technologijų terminų komisijos parengtą terminų sąrašą.
Sausio 20 d. Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto LST EN ISO 105-A08 „Tekstilės medžiagos. Nusidažymo atsparumo nustatymas. A08 dalis. Spalvos matavimo terminija“ projektą.

Šios taisyklės pakeičia Terminų žodynų aprobavimo taisykles.