Vasario 10 ir 17 dienomis Terminologijos pakomisė svarstė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pateiktus terminus.
Vasario 10 ir 17 dienomis Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standartą LST ISO 1087-2 „Terminologijos darbas. Aiškinamasis žodynas. 2 dalis. Kompiuterių taikymas“.
Sausio 20 d. Terminologijos pakomisė apsvarstė Informatikos ir informacinių technologijų terminų komisijos parengtą terminų sąrašą.
Sausio 20 d. Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto LST EN ISO 105-A08 „Tekstilės medžiagos. Nusidažymo atsparumo nustatymas. A08 dalis. Spalvos matavimo terminija“ projektą.

Šios taisyklės pakeičia Terminų žodynų aprobavimo taisykles.