Gruodžio 12 ir 19 d. Terminologijos pakomisė apsvarstė „Karybos enciklopedinį žodyną“ (redaktorių kolegija: Z. Kulys, E. S. Kisinas, V. Tininis).
Terminologijos pakomisė apsvarstė terminą „poįstatyminis teisės aktas“ ir pasiūlė vartoti ne „įstatymo lydimasis“, o „įstatymo įgyvendinamasis teisės aktas“.
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto „LST ISO 5127 Informacija ir dokumentavimas. Aiškinamasis žodynas“ projektą
Lapkričio 7 d. Terminologijos pakomisė apsvarstė Finansų ministerijos ir Užsienio reikalų ministerijos pateiktus terminus.
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto LST EN 12258-1 „Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Terminai ir apibrėžtys. 1 dalis. Bendrieji terminai“ projektą
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto LST EN 10052 „Ketaus ir plieno gaminių terminio apdorojimo terminų žodynas“ projektą
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standartų LST ISO 4046-4 „Popierius, kartonas, plaušiena ir su jais susiję terminai. Aiškinamasis žodynas. 4 dalis. Popieriaus ir kartono rūšys bei gaminiai“ ir LST ISO 4046-5 „Popierius, kartonas, plaušiena ir su jais susiję terminai. Aiškinamasis žodynas. 5 dalis. Plaušienos, popieriaus ir kartono savybės“ projektus.
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto LST EN 14182 „Pakuotės. Terminija. Pagrindiniai terminai ir apibrėžtys“ projekto terminus.
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto LST ISO 11074-1 „Dirvožemio kokybė. Terminija. 1 dalis. Terminai ir apibrėžtys, susiję su dirvožemio tarša ir apsauga“ projekto terminus.
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto LST CEN/TS14588 „Kietasis biokuras. Terminija, apibrėžtys ir aprašymai“ projekto terminus.
Vasario 7 dieną Terminologijos pakomisė apsvarstė Ūkio ministerijos pateiktus branduolinės energetikos terminus.
Vasario 2 dieną Terminologijos pakomisė apsvarstė Ūkio ministerijos pateiktus su standartizacija susijusius terminus.
Vasario 2 dieną Terminologijos pakomisė apsvarstė Saugomų teritorijų įstatymo terminus.
Gegužės 12 dieną Terminologijos pakomisė apsvarstė naujojo Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo projekto terminus.
Terminologijos pakomisė gegužės 12 d. apsvarstė V. Dagienės, G. Grigo, T. Jevsikovos „Aiškinamąjį kompiuterijos leksikos žodyną“.
Vasario 10 ir 17 dienomis Terminologijos pakomisė svarstė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pateiktus terminus.
Vasario 10 ir 17 dienomis Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standartą LST ISO 1087-2 „Terminologijos darbas. Aiškinamasis žodynas. 2 dalis. Kompiuterių taikymas“.
Sausio 20 d. Terminologijos pakomisė apsvarstė Informatikos ir informacinių technologijų terminų komisijos parengtą terminų sąrašą.
Sausio 20 d. Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto LST EN ISO 105-A08 „Tekstilės medžiagos. Nusidažymo atsparumo nustatymas. A08 dalis. Spalvos matavimo terminija“ projektą.

Šios taisyklės pakeičia Terminų žodynų aprobavimo taisykles.