Skelbiamas Lietuvoje gyvenančių pilvakojų moliuskų (Gastropoda) klasės ir dvigeldžių moliuskų (Bivalvia) klasės moliuskų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis.

Rugsėjo 16 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, Ryšių reguliavimo tarnybos, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai ir V. Būdos „Aiškinamojo projektų valdymo terminų žodyno“ rankraštis.

2015 m. rugsėjo 9 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Aplinkos, Finansų ir Ūkio ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarkos aprašu Kalbos komisija leidžia rekomendacijas, kuriose skelbia įvairių sričių lietuviškus terminus (žvaigždute * pažymėtų rekomendacijų terminai paskelbti Lietuvos Respublikos terminų banke):

2021-04-29 „Dėl afiloforiečių (Aphyllophorales) eilės grybų lietuviškų pavadinimų“ pakeitimo“*

2021-04-29 „Dėl kai kurių grybų ir į juos panašių organizmų bei jų sukeliamų ligų lietuviškų pavadinimų“ pakeitimo“*

2021-02-11 Kerpsamanių ir lapsamanių lietuviški pavadinimai

2020-11-26 Afiloforiečių (Aphyllophorales) eilės grybų lietuviški pavadinimai*

2020-05-07 Grybų (inoperkulinių diskomicetų) lietuviški pavadinimai*

2019-11-07 Kai kurių samanų (kerpsamanių ir lapsamanių) lietuviški pavadinimai*

2019-09-26 Lietuvos Respublikos saugomų induočių augalų rūšių pavadinimai*

2019-05-30 Lietuvoje augančių kerpių ir kai kurių su jomis susijusių grybų lietuviški pavadinimai*

2019-02-28 Kai kurių žuvų, moliuskų ir vėžiagyvių lietuviški pavadinimai*

2019-01-31 Kai kurių grybų ir į juos panašių organizmų bei jų sukeliamų ligų lietuviški pavadinimai*

2018-11-08 Kai kurių vabzdžių (Insecta) klasės vabalų (Coleoptera) būrio Cerambycoidea antšeimio vabalų lietuviški pavadinimai*

2018-10-04 Varliagyvių (Amphibia) klasės beuodegių varliagyvių (Anura) būrio Pyxicephalidae šeimos varliagyvių lietuviški pavadinimai*

2018-05-03 Dėl kai kurių šeimų vabalų (Insecta: Coleoptera) lietuviškų pavadinimų pakeitimo*

2018-05-03 Lietuvoje augančių grybų ir kerpių lietuviški pavadinimai*

2018-01-25 Varliagyvių (Amphibia) klasės beuodegių varliagyvių (Anura) būrio Ranixalidae, Rhacophoridae, Rhinophrynidae, Scaphiopodidae, Sooglossidae šeimų varliagyvių lietuviški pavadinimai*

2017-12-14 Varliagyvių (Amphibia) klasės beuodegių varliagyvių (Anura) būrio Hyperoliidae šeimos varliagyvių lietuviški pavadinimai*

2017-05-22 Citrusinių augalų ir jų vaisių lietuviški pavadinimai*

2017-04-27 Varliagyvių (Amphibia) klasės beuodegių varliagyvių (Anura) būrio Strabomantidae šeimos varliagyvių lietuviški pavadinimai*

2017-01-26 Nuodingųjų augalų pavadinimai (3)*

2016-11-10 Varliagyvių (Amphibia) klasės beuodegių varliagyvių (Anura) būrio Petropedetidae, Phrynobatrachidae šeimų varliagyvių lietuviški pavadinimai*

2016-11-10 Dėl pilvakojų moliuskų (Gastropoda) klasės ir dvigeldžių moliuskų (Bivalvia) klasės  moliuskų lietuviškų pavadinimų pakeitimo*

2016-09-29 Varliagyvių (Amphibia) klasės beuodegių varliagyvių (Anura) būrio Craugastoridae šeimos varliagyvių lietuviški pavadinimai*
2016-09-29 Varliagyvių (Amphibia) klasės beuodegių varliagyvių (Anura) būrio Ceratobatrachidae šeimos varliagyvių lietuviški pavadinimai*

2016-06-17 Varliagyvių (Amphibia) klasės beuodegių varliagyvių (Anura) būrio Centrolenidae šeimos varliagyvių lietuviški pavadinimai *
2016-06-17 Nuodingųjų augalų pavadinimai (2)*
2016-04-14 Nuodingųjų augalų pavadinimai (1)*

2015-10-01 Varliagyvių (Amphibia) klasės uodegotųjų varliagyvių (Caudata) būrio varliagyvių lietuviški pavadinimai*
2015-10-01 Pilvakojų moliuskų (Gastropoda) klasės ir dvigeldžių moliuskų (Bivalvia) klasės  moliuskų lietuviški pavadinimai*
2015-05-28 Varliagyvių klasės (Amphibia) kirmrausinių (Gymnophiona)  būrio varliagyvių lietuviški pavadinimai*
2015-04-02 Prunus genties augalų lietuviški pavadinimai*
2015-04-02 Nykstančių augalų lietuviški pavadinimai*
2014-11-13 Kai kurių šeimų vabalų (Insecta: Coleoptera) lietuviški pavadinimai*
2014-10-09 Dekoratyvinių augalų pavadinimai (7)*
2014-06-12 Dekoratyvinių augalų pavadinimai (6)*
2013-12-19 Dekoratyvinių augalų pavadinimai (5)*
2013-10-24 Dekoratyvinių augalų pavadinimai (4)*
2013-05-09 Dekoratyvinių augalų pavadinimai (3)*
2013-04-04 Dekoratyvinių augalų pavadinimai (2)*
2012-12-20 Dekoratyvinių augalų pavadinimai (1)*
2010-10-08 Pašarinių augalų lietuviški pavadinimai*
2010-04-15 Kaulenio (Cotoneaster) genties augalų pavadinimai*
2010-04-15 Saulenio (Helianthemum) genties augalų pavadinimai*
2010-01-28 Medingųjų augalų lietuviški pavadinimai*
2009-04-09 Vaistinių augalų lietuviški pavadinimai*
2008-06-25 Techninėms reikmėms naudojamų augalų lietuviški pavadinimai*
2007-10-25 Dėl kai kurių nykstančių augalų lietuviškų pavadinimų pakeitimo ir papildymo*
2007-06-05 Nykstančių augalų lietuviški pavadinimai*
2006-01-23 Daržovių lietuviški pavadinimai*
2005-12-07 Miglinių šeimos bambukinių pošeimio augalų pavadinimai*
2005-10-28 Vaisių ir juos vedančių augalų pavadinimai*
2005-06-03 Prieskoninių augalų pavadinimai*
2005-05-11 Augalų, iš kurių gaunamas krakmolas, pavadinimai*
2005-03-29 Gėrimams gaminti naudojamų augalų lietuviški pavadinimai*
2005-03-09 Bulvinių šeimos augalų pavadinimai*
2005-02-24 Moliūginių augalų ir jų vaisių lietuviški pavadinimai*
2005-02-03 Kai kurių kompiuterių programos „OpenOffice.org“ terminų, komandų ir kitų pavadinimų lietuviški atitikmenys
2005-02-03 Cukraus ir augalų, iš kurių jis gaminamas, pavadinimai*
2004-11-25 Eterinius aliejus kaupiančių augalų pavadinimai (3)*
2004-11-11 Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijose skelbtų augalų, vaisių, medienos pavadinimų keitimo*
2004-06-30 Eterinius aliejus kaupiančių augalų pavadinimai (2)*
2004-04-28 Eterinius aliejus kaupiančių augalų pavadinimai (1)*
2004-03-24 Grūdinių augalų ir iš jų gaminamų maisto produktų pavadinimai*
2004-02-05 Valgomų sėklų ir jas brandinančių ankštinių augalų pavadinimai*
2004-01-28 Narkotinių, haliucinogeninių ir stimuliuojamųjų medžiagų turinčių augalų pavadinimai*
2003-12-22 Kai kurie medienos pavadinimai*
2003-11-27 Valgomų sėklų ir jas brandinančių augalų pavadinimai*
2003-09-12 Riešutų ir juos vedančių augalų lietuviški pavadinimai*
2003-10-27 Aliejinių augalų ir iš jų spaudžiamo aliejaus pavadinimai*
2003-04-26 Kai kurie botanikos svetimžodžių lietuviški atitikmenys
2003-06-05 Kai kurie kompiuterijos svetimžodžių lietuviški atitikmenys
2003-02-13 Kompiuterių programų lietuviški pavadinimai

2015 m. Lietuvos Respublikos terminų bankas papildytas psichoanalizės, gynybos, švietimo, technologijos mokslų ir pramonės sričių terminais iš naujausių 2011–2014 m. išleistų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos teigiamai įvertintų terminų žodynų.

2015 m. birželio 16 d. Kalbos komisijos posėdyje pritarta išvadai dėl Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projekto Nr. XIIP-1653(2), aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai.

Penktajame 2015-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje I. Mitunevičiūtė nagrinėja paauglių atsakymus apie skaitymą ir mėgstamiausias knygas; I. Mataitytė aptaria būdvardžio „atsakingas, -a“ ypatumus – darybą, valdymą, reikšmes; Z. Zinkevičius siūlo tautovardį „čigonai“ palikti tautosakai ir istorijai, o dabartinėje kalboje leisti įsitvirtinti naujam įvardijimui „romai“; R. Bakšienė ir R. Urnėžiūtė kalbina 75-metį švenčiantį profesorių Antaną Pakerį; kronikos „Valstybinės kalbos“ skyrelyje apžvelgiamos pastarųjų mėnesių Lietuvos lingvistinio gyvenimo aktualijos…

Birželio 4–5 d. į Lietuvos Respublikos Seimą rinkosi terminologai mokslininkai ir praktikai, terminologija besidomintys valstybės institucijų, mokslo įstaigų darbuotojai.

Skelbiamas Prunus genties augalų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. birželio 5 d. rekomendacija Nr. R-1 (l-11) „Dėl kai kurių augalų rūšių, įrašytų į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją, lietuviškų pavadinimų“ papildyta naujais augalų pavadinimais.

2015 m. sausio 21 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Seimo, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Susisiekimo, Finansų ir Teisingumo ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.
2014 m. gruodžio 10 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Energetikos, Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Susisiekimo, Teisingumo ir Žemės ūkio ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.
Gruodžio 11 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje patvirtinti Svetimžodžių atitikmenų sąrašo papildiniai – 40 japonybių, Lietuvos vietovardžių sąrašo pakeitimas (Bardėnai, Bardinai), nauji Terminų banko straipsnių rinkiniai...
Vienuoliktajame 2014-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje A. Pupkis pasakoja, kaip Kazimieras Būga kirčiavo į „Lietuvių kalbos žodyną“ dedamus žodžius, kurie originalo šaltiniuose nebuvo kirčiuoti, kokių pateikė tarties nuorodų; V. Garliauskas, nagrinėdamas baltų genčių judėjimo kryptis pirmaisiais amžiais po Kristaus gimimo, pateikia originalią žemaičių kilmės versiją; R. Urnėžiūtė aiškina, kada veiksmažodis „eskaluoti“ reikalingas, o kada tik madingas; A. Balašaitis atkreipia dėmesį į mažybinius vardažodžius Angelės Vilutytės-Rimševičienės „Kaltanėnų šnektos žodyne“; I. Mataitytė apžvelgia paskutinius „Kalbos kultūros“ tomus, G. Akelaitienė – Ritos Miliūnaitės knygą „Ką manote apie nepriesagines moterų pavardes?“, J. Jaroslavienė – konferenciją „Baltų kalbų fonetika ir fonologija“, skirtą Alekso Girdenio atminimui...

Skelbiamas vabalų būriui, Megalopodidae, Orsodacnidae ir Chrysomelidae šeimoms priklausančių vabzdžių pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis.

2014 m. spalio 1 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo ir Finansų ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.
Šeštajame 2014 metais Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, patvirtinta rekomendacija „Dėl dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų (Š–Ž)“, priimtas nutarimo „Dėl sanskrito vardų ir terminų rašymo“ pakeitimas...

Skelbiamas dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis (Š–Ž).