2014 m. gegužės 8 d. Kalbos komisija ir Lietuvos mokslų akademija surengė diskusiją „Mokslas ir lietuvių kalba: dialogas“. Susitikime diskutuota, ar lietuvių mokslo kalba nėra išstumiama anglų kalbos, lietuviška terminija – angliškos terminijos. Kalbos komisijos atstovai pateikė siūlymų, ko pirmiausia reikėtų imtis, kad lietuvių kalba neišnyktų iš mokslo srities.

2014 m. balandžio 10 d. Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji terminų straipsniai, apsvarstytas Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro parengtas žodynas „Skolinti terminai ir jų atitikmenys“, pasiūlyta piniginio vieneto pavadinimo „euras“ lietuviška santrumpa...
2014 m. kovo 5 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai, taip pat Europos žodyno „Eurovoc“ prekybos srities terminai.

Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo dešimtmečio sukakties proga paskelbtame Alvydo Umbraso straipsnyje apžvelgiama Terminų banko koncepcija, teisinė bazė, nagrinėjama jo sandara, turinys, užklausų statistika ir kt.

2014 m. vasario 19 d. Terminologijos pakomisės posėdžiuose apsvarstyti Sveikatos apsaugos, Vidaus reikalų, Žemės ūkio ir Finansų ministerijų, taip pat Lietuvos statistikos departamento Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.
2014 m. vasario 5 d. Terminologijos pakomisės posėdžiuose apsvarstyti Teisingumo, Finansų ir Kultūros ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai, taip pat Europos žodyno „Eurovoc“ ekonomikos srities terminai.
Šiame posėdyje patvirtinti Lietuvos etnografinių regionų pavadinimai, iš Didžiųjų kalbos klaidų nutarimo išbraukti du žodyno klaidų papunkčiai – „Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai“ ir „Nevartotinos naujosios svetimybės“, į nutarimą „Dėl Europos Sąjungos bendrosios valiutos pavadinimo lietuvių kalboje“ įrašyta pastaba dėl nekaitomos formos vartojimo Lietuvos Respublikos teisės aktuose išskirtiniu šriftu, kt.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija atkreipia dėmesį, kad lietuvių kalboje ir toliau bus vartojamas kaitomas ES bendrosios valiutos pavadinimas euras...
Paskutiniame 2013-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje, kaip visada, teikiamas visų metų publikacijų turinys, skelbiamos 2014 metų sukaktys; baigiantis Tarmių metams pasakojama apie Lietuvos regionuose leidžiamus kultūros ir istorijos žurnalus, domimasi, kas juose rašoma apie lietuvių kalbą ir savo krašto tarmę, kaip prisimenami tarmėtyrininkai, tarmių puoselėtojai; Gražinos Matulienės vadovėlis „Šeimos psichologija“ (UAB „Ciklonas“) dėl kalbos klaidų skelbiamas jaunimui nerekomenduotina knyga; spausdinamas Rimvydo Naktinio pokalbis su Jonu Paulausku (parengtas 2003 metais) ir 2013 metų Kalbos premijos laureato Gintauto Grigo kalba, pasakyta gruodžio 5 d. renginyje „Vivat Republica“...
Devintajame 2013 metais Kalbos komisijos posėdyje nutarta oficialesnį trumpąjį valstybės pavadinimą „Nyderlandai“ teikti pirma tradicinio „Olandija“, taip pat „Jungtinė Karalystė“ pirma tradicinio „Didžioji Britanija“, greta valstybės gyventojų pavadinimo „olandai“ įrašytas pavadinimas „nyderlandiečiai“; protokoliniu nutarimu patvirtinta Dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų (O–P) rekomendacija; teigiamai įvertintas S. A. Ratauto, E. Strazdienės, A. Gulbinienės „Aiškinamasis aprangos terminų žodynas“, LST EN ISO 7998 „Oftalmologinė optika. Akinių rėmeliai. Terminų atitikmenų sąrašai ir aiškinamasis žodynas“ lietuviškų terminų straipsniai; sutarta, kad žodis „kaštai“ gali būti vartojamas kaip ekonomikos ir valdymo apskaitos terminas...

Skelbiamas dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis (O–P).

2013 m. lapkričio 26 d. A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vykusiame seminare dalyvavo ir pasiūlymų pateikė Utenos, Visagino, Ignalinos, Kupiškio, Molėtų ir Švenčionių rajonų savivaldybių švietimo ir kultūros įstaigų atstovai. Diskusijai vadovavo Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė. Seminaro dalyviai siūlė bendrojo lavinimo mokyklose įvesti privalomąsias etninės kultūros pamokas, skatinti mokinius turtinti lietuvių kalbos žodyną, stiprinti etninę kultūrą neformaliajame ugdyme.
Dešimtajame 2013-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje G. Čepaitienė dėsto padėkos žodžius ir pasakymus, tiesioginius (ačiū, dėkui, dėkoju) ir užslėptus (noriu, norėčiau, leiskite padėkoti), asmeniškesnius ir oficialesnius (reiškiu, siunčiu padėką, priimkite padėką, tariu padėkos žodžius, esu dėkingas ir kt.); Z. Alaunienė tęsia termino „kompetencija (-os)“ vartosenos tyrimą ir daro išvadą, kad mokslinėje ar dalykinėje kalboje „kompetencijas“ galėtų pakeisti tikslios struktūros terminas „gebėjimai“; A. Aleksaitė anglybę „ dula“ pataria keisti liet. terminu „gimdyvės padėjėja“ (poetiškai skambantis dvižodis junginys „gimties sesuo“ tinkamas laisvuosiuose stiliuose); A. Genelytė-Gritėnienė pristato vaizdingą ir ekspresyvų vakarų aukštaičių žodį „šaršalas“ (sin. triukšmas, šurmulys, klegesys, lalesys, erzelynė, aldas, bilčius, zurzalienė...); G. Grigas nagrinėja Birutės Leonavičienės knygoje „Microsoft Windows 8“ vartojamus terminus ir pasakymus, pabrėžia, kas autorės pateikta tiksliau ir taisyklingiau nei operacinėje sistemoje; V. Kavaliauskas praneša apie Lietuvių kalbos ir kultūros centrą Gruzijoje; aprašoma XX Jono Jablonskio konferencija ir kt...

Skelbiamas dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis (L–N).

2013 m. spalio 24 d. Kalbos komisijos posėdyje priimtos nutarimų pataisos dėl kitų kalbų asmenvardžių vartojimo ir dėl naujo Šri Lankos sostinės pavadinimo, patvirtinta rekomendacija „Dėl dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų (L–N)“, teigiamai įvertintas „Aiškinamasis medienos terminų žodynas“, aprobuoti nauji Terminų straipsnių rinkiniai...
Terminologijos pakomisė baigė svarstyti Žemės ūkio ministerijos pateiktą Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašą (dyglės, ešeriai, jūrgaidžiai, jūrų liežuviai, skumbrės, slapukai, snekai, stauridės, sterkai, šprotai, tilapijos, tunai, vėgėlės ir kt.).
2013 m. spalio 3 d. Kalbos komisijos posėdyje patikslintas Somalio valstybės lietuviškas pavadinimas, patikslintos kai kurių priesaginių veiksmažodžių ir daiktavardžių, priešdėlinių, sudurtinių ir priesaginių būdvardžių kirčiavimo normos, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai; nepritarta Civilinio kodekso ir Valstybinės kalbos įstatymo pataisų dėl juridinių asmenų pavadinimų projektams...
Terminologijos pakomisė svarstė Žemės ūkio ministerijos pateiktą Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašą (ančiuviai, dyglės, eršketai, jūrų velniai, karšiai, katrykliai, lydekos, menkės, nėgės, plekšnės, rajos, skumbrės, stauridės, tilapijos, tunai, unguriai, upėtakiai, vėgėlės, vilkžuvės ir kt.).
2013 m. rugsėjo 30 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje VLKK pirmininkė Daiva Vaišnienė, susitikusi su akademijos viršininku plk. Eugenijumi Vosyliumi ir prorektoriumi mokslui ir studijoms prof. dr. Valdu Rakučiu, aptarė valstybinės kalbos vartojimą ir raštingumo gerinimą, efektyvesnių priemonių ir būdų kariūnų specialybės kalbos įgūdžiams stiprinti taikymą. Buvo sutarta, jog Kalbos komisija suteiks reikalingą pagalbą Lietuvos karo akademijos dėstytojams.
2013 m. rugsėjo 11 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio, Susisiekimo, Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų Terminų bankui pateikti terminai.