Terminologijos pakomisė baigė svarstyti Žemės ūkio ministerijos pateiktą Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašą (dyglės, ešeriai, jūrgaidžiai, jūrų liežuviai, skumbrės, slapukai, snekai, stauridės, sterkai, šprotai, tilapijos, tunai, vėgėlės ir kt.).
2013 m. spalio 3 d. Kalbos komisijos posėdyje patikslintas Somalio valstybės lietuviškas pavadinimas, patikslintos kai kurių priesaginių veiksmažodžių ir daiktavardžių, priešdėlinių, sudurtinių ir priesaginių būdvardžių kirčiavimo normos, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai; nepritarta Civilinio kodekso ir Valstybinės kalbos įstatymo pataisų dėl juridinių asmenų pavadinimų projektams...
Terminologijos pakomisė svarstė Žemės ūkio ministerijos pateiktą Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašą (ančiuviai, dyglės, eršketai, jūrų velniai, karšiai, katrykliai, lydekos, menkės, nėgės, plekšnės, rajos, skumbrės, stauridės, tilapijos, tunai, unguriai, upėtakiai, vėgėlės, vilkžuvės ir kt.).
2013 m. rugsėjo 11 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio, Susisiekimo, Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų Terminų bankui pateikti terminai.
2013 m. birželio 10 d. asociacijos „ICF Lithuania“ iniciatyva įvyko šios asociacijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir kitų institucijų atstovų pasitarimas dėl plintančio skolinio „koučingas“ vertinimo, sąvokos apimties ir galimų lietuviškų atitikmenų.
2013 m. gegužės 22 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio, Sveikatos apsaugos, Aplinkos ir Energetikos ministerijų, taip pat Specialiųjų tyrimų tarnybos Terminų bankui pateikti terminai.
2013 m. gegužės 9 d. Kalbos komisijos posėdyje priimta nauja Terminų žodyno vertinimo taisyklių redakcija, pakeisti ir papildyti valstybių, jų sostinių, valdų ir kraštų pavadinimų sąrašai, patvirtintas rekomendacinis Dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų sąrašas (G–K), aprobuoti nauji terminai, kt.

Skelbiamas dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis (G–K).

Ketvirtajame 2013-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje Marcelijaus Martinaičio citata, kolegų atsisveikinimo žodis Panevėžio pedagogui, ilgamečiam Lietuvių kalbos draugijos nariui Antanui Raudžiui, VLKK rekomendacija dėl parlamentų lietuviškų pavadinimų ir kt. Šiemet minint 1863 metų sukilimo 150-ąsias metines I. Mataitytė peržvelgia, kaip sukilimas ir sukilėliai buvo vadinami spaudoje, grožinėje literatūroje, kraštotyrininkų užrašytuose senų žmonių atsiminimuose ir kt., A. Rimkutė recenzuoja Birutės Jatkauskienės ir Gitanos Tolutienės „Aiškinamąjį andragogikos terminų žodyną“, A. Balašaitis rašo apie Juozo Aleksandravičiaus „Kretingos tarmės žodyną“...
2013 m. balandžio 10 d. Liuksemburge įvyko Tarpinstitucinis terminologų pasitarimas, kuriame dalyvavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir vyriausiasis specialistas Alvydas Umbrasas. D. Vaišnienė skaitė pranešimą apie lietuvių kalbos technologijų būklę ir perspektyvas, atkreipė dėmesį į viešųjų paslaugų, skirtų lietuvių kalbos plėtrai skaitmeninėje erdvėje, svarbą, mokslinių tyrimų kryptis ir strategiją.

Skelbiamas dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis (C–F).

Pernai Terminologijos pakomisė apsvarstė 6 terminų žodynus ir 4 Lietuvos terminų standartus, 1289 teisės aktų ir jų projektų terminų straipsnius. Lietuvos Respublikos terminų banke 2012 m. paskelbti 1033 aprobuotų terminų straipsniai. Elektroniniu paštu ir telefonu suteikta beveik 600 konsultacijų svetimžodžių keitimo klausimais, vieno langelio principu per metus suderinti 39 įvairių sričių terminai.
2013 m. vasario 27 ir kovo 13 d. Terminologijos pakomisės posėdžiuose apsvarstyti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos, Lietuvos banko, Ryšių reguliavimo tarnybos, taip pat Ūkio ir Žemės ūkio ministerijų Terminų bankui pateikti terminai.

Skelbiamas dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis (A–B).

2012 m. lapkričio 14 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Finansų, Sveikatos apsaugos, Susisiekimo, Teisingumo ministerijų Terminų bankui pateikti terminai.
2012 m. birželio 8 d. Vilniuje įvyko Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo 2-oji konferencija.
Gegužės 8 ir 10 dienomis VLKK darbuotojai Audra Ivanauskienė ir Alvydas Umbrasas Mykolo Romerio universitete skaitė viešas paskaitas apie VLKK terminologijos darbus.
2012 m. balandžio 27 d. Briuselyje įvyko Tarpinstitucinis terminologų susitikimas, kuriame aptarti ES institucijų terminologų darbai, nagrinėtos terminų vertimo problemos ir kt.
Balandžio 18 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio, Finansų, Energetikos, Teisingumo, Sveikatos apsaugos ministerijų, taip pat Lietuvos banko Lietuvos Respublikos terminų bankui pateikti terminai.