2016 m. birželio 1 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio, Finansų, Užsienio reikalų ministerijų, taip pat Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Gegužės 25 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Maisto ir veterinarijos tarnybos, Kultūros ministerijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai ir „NATO terminų aiškinamojo žodyno“ pakeitimai ir pataisymai.

Gegužės 11 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Žemės ūkio, Aplinkos ministerijų pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius.

Balandžio 28 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio ministerijos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko rinkiniai, baigtas svarstyti „Teisės terminų žodynas“.


2016 m. balandžio 21 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Susisiekimo, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Balandžio 13 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Energetikos, Aplinkos, Susisiekimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Užsienio reikalų ministerijų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Skelbiamas nuodingųjų augalų lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis (A–J).

2016 m. balandžio 6 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Energetikos, Sveikatos apsaugos, Ūkio ministerijų, taip pat Policijos departamento Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Kovo 23 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje buvo apsvarstyti Susisiekimo, Kultūros, Sveikatos apsaugos, Teisingumo, Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Kovo 9 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio, Sveikatos apsaugos ir Teisingumo ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai ir Europos žodyno „Eurovoc“ deskriptoriai.

2016 m. vasario 23 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Finansų, Ūkio ir Žemės ūkio ministerijų, taip pat LR ryšių reguliavimo tarnybos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Vasario 10 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Socialinės apsaugos ir darbo ir Sveikatos apsaugos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai ir Europos žodyno „Eurovoc“ pramonės srities deskriptoriai.

2016 m. vasario 3 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Sausio 27 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Sveikatos apsaugos ir Ūkio ministerijų pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius ir Europos žodyno „Eurovoc“ gamybos, technologijos ir mokslinių tyrimų srities deskriptorius.

2016 m. sausio 20 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Vidaus reikalų ir Susisiekimo ministerijų, taip pat Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Sausio 13 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir Aplinkos ministerijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

2016 m. sausio 6 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Terminų bankui pateikti veterinarinės farmacijos terminai.

Gruodžio 14 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Susisiekimo, Žemės ūkio, Ūkio ir Sveikatos apsaugos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

2015 m. gruodžio 9 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Seimo, Aplinkos ir Krašto apsaugos ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Gruodžio 2 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Ūkio, Teisingumo, Susisiekimo ir Aplinkos ministerijų pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius.